Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Liczba miejsc w placówce – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane należy w głównym oknie wybrać motyw kosz przycisk kosz .

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce z zaznaczoną możliwością usunięcia

Automatycznie otworzy się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych:

widok okna do potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Po wykonaniu operacji usunięcia, wypełniony formularz danych zostanie usunięty z listy:

widok okna dane o działalności liczba miejsc w placówce po usunięciu danych