Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności Liczba miejsc w placówce – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane należy w głównym oknie wybrać motyw kosz https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-224.png .

Automatycznie otworzy się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych:

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png

Po wykonaniu operacji usunięcia, wypełniony formularz danych zostanie usunięty z listy: