Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019

DANE ZBIORCZE

Placówki doskonalenia nauczycieli – usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych placówki doskonalenia nauczycieli.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   i wybrać opcję   przycisk usuń  .

widok okna dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli z zaznaczoną możliwością usunięcia danych

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając   przycisk usuń .

widok okna do potwierdzenia usunięcia danych

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Usunięty wpis zniknie z listy danych zbiorczych Placówki doskonalenia nauczycieli:

widok okna dane o działalności placówki doskonalenia nauczycieli po usunięciu danych