Data ostatniej aktualizacji: 18.02.2019

DANE ZBIORCZE

Placówki doskonalenia nauczycieli – usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych placówki doskonalenia nauczycieli.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-45.png   i wybrać opcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-46.png  .

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-48.png .

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-50.png .

Usunięty wpis zniknie z listy danych zbiorczych Placówki doskonalenia nauczycieli: