Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Przeciętne wynagrodzenie nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/Minister – usunięcie

Z panelu bocznego należy wybrać moduł Dane zbiorcze Finanse, a następnie na górze strony kliknąć w Przeciętne wynagrodzenie.

W prawym górnym rogu wybieramy rok kalendarzowy, w którym będą usuwane dane.

W celu usunięcia danych należy kliknąć znak menu  i wybrać opcję USUŃ.

Pojawi się okno:

Aby usunąć wybrany wpis należy kliknąć w .

Usunięcie danych zostanie potwierdzona komunikatem: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.