Data ostatniej modyfikacji: 16.07.2019

Koszty wynagrodzeń pracowników – usunięcie

W pierwszym kroku z Panelu bocznego wybieramy z modułu Dane zbiorcze – Finanse.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń

W prawym górnym roku należy wybrać rok kalendarzowy, w którym będą usuwane dane.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z możliwością wyboru roku

W celu usunięcia danych należy kliknąć znak menu   przycisk menu    i wybrać opcję USUŃ.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z zaznaczoną możliwością usunięcia danych

W kolejnym oknie, aby usunąć wpis należy kliknąć w opcję  przycisk usuń  .

W przypadku rezygnacji z usuwania wpisu należy wybrać opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/02/word-image-83.png  .

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony:   komunikat operacja zakończona pomyślnie

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń po usunięciu danych