Data ostatniej aktualizacji: 22.06.2021

Koszty wynagrodzeń pracowników – usunięcie

W pierwszym kroku z Panelu bocznego wybieramy z modułu Dane zbiorcze – Finanse.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń

W prawym górnym roku należy wybrać rok kalendarzowy, w którym będą usuwane dane.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń z możliwością wyboru roku

W celu usunięcia danych należy kliknąć znak menu   przycisk menu    i wybrać opcję USUŃ.

 Istnieje automatyczny zapis wpisu, który jest nowszy od wyświetlanej poniżej wersji. Zamknij okienko dialogowe Szczegóły obrazka

W kolejnym oknie, aby usunąć wpis należy kliknąć w opcję USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usuwania wpisu należy wybrać znak X .

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno dane zbiorcze finanse zakładka koszty wynagrodzeń po usunięciu danych