Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

DANE ZBIORCZE

INNE – Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie zakresu dostosowania należy kliknąć znak „kosz” przycisk kosz .

widok okna dane zbiorcze inne zakładka zakres dostosowania z zaznaczoną możliwością usunięcia danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem    przycisk usuń    pojawi się komunikat   widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie   .

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z panelu danych zbiorczych Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.