Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

DANE ZBIORCZE

INNE – Zakres dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie zakresu dostosowania należy kliknąć znak „kosz” .

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-140.png    pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-141.png   .

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z panelu danych zbiorczych Zakresu dostosowania szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.