Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. W tym celu należy kliknąć w menu ( znak przycisk menu),  i wybrać opcję USUŃ. okno z widokiem na panel zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN i wyborze opcji usuń

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia zajęć dodatkowych

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.  okno z widokiem na usunięty wpis z wprowadzonych danych