Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Moduł: NAUCZYCIELE

Zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Zajęć dodatkowych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. W tym celu należy kliknąć znak menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png   i wybrać opcję USUŃ.

Pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-63.png  .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „ Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.