Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Dane zbiorcze – Powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu należy kliknąć znak menu przycisk menu i wybrać opcję przycisk usuń.

widok okna infrastruktura zakładka powierzchnia gruntów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem  przycisk usuń  pojawi się komunikat: widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli.

widok formularza powierzchnia gruntów oraz obiektów budowlanych po usunięciu wybranych danych