Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

DANE ZBIORCZE

Poradnia

ORZECZENIA O BRAKU POTRZEBY – usunięcie

Aby dokonać usunięcia danych dotyczących orzeczenia o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny a następnie daną pozycje z listy, która ma zostać usunięta i kliknąć w przycisk menu , a następnie wybrać opcję USUŃ.

okno dane o działalności poradni zakładka orzeczenia o braku potrzeby z zaznaczoną możliwością usunięcia

Wyświetli się okno, w celu potwierdzenia usunięcia wprowadzonego orzeczenia.

okno z możliwością potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu, pojawi się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie .