Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

DANE ZBIORCZE

Poradnia

ORZECZENIA O BRAKU POTRZEBY – usunięcie

Aby dokonać usunięcia danych dotyczących orzeczenia o braku potrzeby, należy wybrać rok szkolny a następnie daną pozycje z listy, która ma zostać usunięta i kliknąć w , a następnie wybrać opcję USUŃ.

Wyświetli się okno, w celu potwierdzenia usunięcia wprowadzonego orzeczenia.

Po zatwierdzeniu, pojawi się komunikat .