Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

PORADNIE – DANE ZBIORCZE

KORZYSTAJĄCY I POMOCE – usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych Liczby korzystających i udzielonych pomocy.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-45.png  i wybrać opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-46.png  .

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-48.png  .

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-50.png  .

Usunięty wpis zniknie z listy danych Liczby korzystających i udzielonych pomocy: