Data ostatniej aktualizacji: 04.02.2019

PORADNIE – DANE ZBIORCZE

KORZYSTAJĄCY I POMOCE – usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych Liczby korzystających i udzielonych pomocy.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję  przycisk usuń  .

okno zakładki korzystający i pomoce z zaznaczoną możliwością usunięcia Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając  przycisk usuń  .

komunikat z możliwością potwierdzenia usunięcia danych

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat  komunikat operacja zakończona pomyślnie  .

Usunięty wpis zniknie z listy danych Liczby korzystających i udzielonych pomocy: okno po usunięciu wybranych danych