Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Biblioteka – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie należy kliknąć znak menu  przycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

W zakładce ZBIORY BIBLIOTECZNE:

widok okna dane zbiorcze biblioteka zakładka zbiory biblioteczne z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

W zakładce KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIKÓW:

widok okna dane zbiorcze biblioteka zakładka kategorie wiekowe czytelników z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli:

Z zakładki ZBIORY BIBLIOTECZNE:

widok zakładki zbiory biblioteczne

Z zakładki KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIKÓW:

widok zakładki kategorie wiekowe czytelników