Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: DANE ZBIORCZE

Biblioteka – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu przy wprowadzonym wpisie należy kliknąć znak menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png  i wybrać opcję USUŃ.

W zakładce ZBIORY BIBLIOTECZNE:

W zakładce KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIKÓW:

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-140.png   pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-141.png  .

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli:

Z zakładki ZBIORY BIBLIOTECZNE:

Z zakładki KATEGORIE WIEKOWE CZYTELNIKÓW: