Data ostatniej aktualizacji: 12.03.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – usunięcie

Usunięcie wprowadzonych danych o pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoczyna się po kliknięciu Dane o działalności. Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno „Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów”, w którym należy wybrać Poradnie.

Następnie należy wybrać POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Żeby usunąć wprowadzone dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć USUŃ.

Wyświetli się okno, w celu potwierdzenia usunięcia wprowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni.

Po zatwierdzeniu, pojawi się komunikat