Data ostatniej aktualizacji: 12.03.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – usunięcie

Usunięcie wprowadzonych danych o pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozpoczyna się po kliknięciu Dane o działalności.

Z listy danych zbiorczych wyświetli się okno Dane zbiorcze dotyczące działalności podmiotów, w którym należy wybrać Poradnie.

okno zakładki dane o działalności z wybraną zakładką poradnie

Następnie należy wybrać POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

okno po wybraniu zakładki pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Żeby usunąć wprowadzone dane dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy wybrać rok szkolny, następnie kliknąć USUŃ.

widok okna zakładki pomoc psychologiczno pedagogiczna z możliwością wybrania opcji usuń

Wyświetli się okno, w celu potwierdzenia usunięcia wprowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poradni.

okno z możliwością potwierdzenia usunięcia

Po zatwierdzeniu, pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie