Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

PORADNIE – DANE ZBIORCZE

Inne opinie – usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie zarejestrowanych innych opinii.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać opcję USUŃ

okno wprowadzonych innych opinii z zaznaczonym przyciskiem usuń

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając USUŃ

okno z możliwością potwierdzenia usunięcia

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie 

okno po usunięciu innych opinii