Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2023

Poradnie – diagnozy – usunięcie

Z funkcji usunięcia danej grupy diagnoz należy skorzystać w przypadku błędnej rejestracji tej grupy.

W tym celu należy kliknąć w menu  przycisk menu   wybierając opcję USUŃ.

okno wprowadzonych diagnoz z zaznaczonym przyciskiem usuń

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej diagnozy, którą należy potwierdzić klikając USUŃ.

widok okna do potwierdzenia usunięcia

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: Operacja zakończona pomyślnie.

okno po usunięciu diagnoz