Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – diagnozy – usunięcie

Z funkcji usunięcia danej grupy diagnoz należy skorzystać w przypadku błędnej rejestracji tej grupy.

W tym celu należy kliknąć w  przycisk menu  wybierając opcję  przycisk usuń

okno wprowadzonych diagnoz z zaznaczonym przyciskiem usuń

Po kliknięciu przycisku  przycisk usuń  pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej diagnozy, którą należy potwierdzić klikając  przycisk potwierdzenia usunięcia .

widok okna do potwierdzenia usunięcia

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony.

komunikat operacja zakończona pomyślnie

okno po usunięciu diagnoz