Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019

SZKOŁA – Nauczyciel – Planowany awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane należy w oknie wpisu Planowany awans zawodowy wybrać ikonę kosza  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-203.png .

Po usunięciu danych w dole ekranu pojawia się komunikat „Operacja zakończona pomyślnie”, usunięty wpis automatycznie znika z systemu.