Data ostatniej aktualizacji: 28.10.2019

Szkoła Nauczyciele – Planowany awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane należy w oknie wpisu Planowany awans zawodowy wybrać ikonę  “KOSZ”. okno z widokiem na wybrany planowany awans zawodowy który ma zostać usunięty

Po usunięciu danych w dole ekranu pojawia się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”, usunięty wpis automatycznie znika z systemu. okno z widokiem na usuniety wpis planowanego awansu zawodowego