Szkoła – Nauczyciele Wynagrodzenie – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Wynagrodzenia nauczyciela. W tym celu przy wybranym sprawozdaniu należy kliknąć “STRZAŁKĘ”:

okno z widokiem na wybrany rodzaj sprawozdania w celu usunięcia

Rozwinie się lista wprowadzonych danych:

okno z widokiem na listę wprowadzonych danych

Następnie w dolnym prawym rogu formularza należy wybrać opcję USUŃ, pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzajacy usunięcie wybranego sprawozdania

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno z widokiem na usunięte sprawozdanie wynagrodzenia nauczyciela