SZKOŁA – Nauczyciel – Wynagrodzenie – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Wynagrodzenia nauczyciela. W tym celu przy wybranym sprawozdaniu należy kliknąć strzałkę:

Rozwinie się lista wprowadzonych danych:

Następnie w dolnym prawym rogu formularza należy wybrać opcję USUŃ, pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-63.png

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: 

„ Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.