Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2019

 DANE ZBIORCZE – Komputery – usunięcie

Przeznaczenie komputerów

Usunięcie danych wprowadzonych do formularza należy rozpocząć od wybrania roku, a następnie kliknięcia przycisku usuń Ikona kosza .

okno komputery przeznaczenie komputerów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po kliknięciu przycisku Ikona kosza pojawi się komunikat, proszący o potwierdzenie chęci usunięcia danych. Usunięcie danych należy zatwierdzić klikając przycisk przycisk usuń .

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem komunikat operacja zakończona pomyślnie i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

okno zakładki komputery przeznaczenie komputerów  po usunięciu danych

  • Technologia łączy internetowych

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy usunąć a następnie wybrać przycisk usuń .

okno technologia łączy internetowych z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu opcji przycisk usuń pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem przycisk usuń .

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem komunikat operacja zakończona pomyślnie i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

  • Wiek komputerów

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Wiek komputerów, należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy usunąć, a następnie wybrać przycisk usuń .

okno wiek komputerów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem    przycisk usuń    pojawi się komunikat   komunikat operacja zakończona pomyślnie   .

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli Wieku komputerów.

okno wiek komputerów po usunięciu wybranych danych

  • Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych „Możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową” należy odznaczyć checkbox zaznaczony checkbox , pojawi się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie a zaznaczenie tej informacji stanie się ponownie aktywne do wykazania.