Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2019

 DANE ZBIORCZE – Komputery – usunięcie

Przeznaczenie komputerów

Usunięcie danych wprowadzonych do formularza należy rozpocząć od wybrania roku, a następnie kliknięcia przycisku usuń .

Po kliknięciu przycisku pojawi się komunikat, proszący o potwierdzenie chęci usunięcia danych. Usunięcie danych należy zatwierdzić klikając przycisk .

Usunięcie danych zakończy się komunikatem i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

  • Technologia łączy internetowych

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy kliknąć w przy pozycji, którą należy usunąć a następnie wybrać .

Po wybraniu opcji pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem .

Usunięcie danych zakończy się komunikatem i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

  • Wiek komputerów

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Wiek komputerów, należy kliknąć w przy pozycji, którą należy usunąć, a następnie wybrać .

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-140.png    pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-141.png   .

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli Wieku komputerów.

  • Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych „Możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową” należy odznaczyć checkbox , pojawi się komunikat a zaznaczenie tej informacji stanie się ponownie aktywne do wykazania.