Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2019

 DANE ZBIORCZE – Komputery – usunięcie

Przeznaczenie komputerów

Usunięcie danych wprowadzonych do formularza należy rozpocząć od wybrania roku, a następnie kliknięcia przycisku USUŃ.

okno komputery przeznaczenie komputerów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po kliknięciu przycisku KOSZ pojawi się komunikat, proszący o potwierdzenie chęci usunięcia danych. Usunięcie danych należy zatwierdzić klikając przycisk USUŃ.

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

okno zakładki komputery przeznaczenie komputerów  po usunięciu danych

  • Technologia łączy internetowych

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy usunąć a następnie wybrać USUŃ.

okno technologia łączy internetowych z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu opcji USUŃ pojawi się komunikat, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Usunięcie danych zakończy się komunikatem: Operacja zakończona pomyślnie i powrotem do okna, umożliwiającego ponowne wypełnienie danych.

  • Wiek komputerów

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Wiek komputerów, należy kliknąć w przycisk menu przy pozycji, którą należy usunąć, a następnie wybrać USUŃ.

okno wiek komputerów z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli Wieku komputerów.

okno wiek komputerów po usunięciu wybranych danych

  • Informacja o bezprzewodowym dostępie do Internetu

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Możliwość korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez wewnątrzszkolną sieć komputerową należy odznaczyć checkbox zaznaczony checkbox , pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.