Ukończone formy kształcenia

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Dane dziedzinowe nauczyciela Ukończone formy kształcenia – Rejestracja/ modyfikacja/usunięcie

Po wybraniu zakładki nauczyciele , lista nauczycieli i wyborze nauczyciela z listy, następnie po wejściu w Dane dziedzinowe i Ukończone formy kształcenia i należy kliknąć  przycisk dodaj .

okno z widokiem na możliwość dodania ukończonych form kształcenia

System przekieruje do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych formy kształcenia nauczyciela.

okno z widokiem na formularz umożliwiający wprowadzenie roku szkolnego i formy kształcenia

Należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując ten, w którym została ukończona dana forma kształcenia, a następnie z podanych opcji wybrać formę kształcenia:

okno z widokiem na wybór formy kształcenia z listy rozwijalnej

Aby zatwierdzić wprowadzone należy kliknąć przycisk  zapisz  znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

okno z widokiem na wprowadzone ukończone formy kształcenia

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  operacja zakończona pomyślnie .

Wprowadzone dane Ukończonych form kształcenia można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na możliwość modyfikacji ukończonych form kształcenia

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na możliwość usunięcia ukończonych form kształcenia

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia formy ksztalcenia

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  usuń

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form kształcenia.