Ukończone formy kształcenia

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Ukończone formy kształcenia – Rejestracja/ modyfikacja/usunięcie

Po wybraniu zakładki , i wyborze nauczyciela z listy, następnie po wejściu w Dane dziedzinowe i Ukończone formy kształcenia i należy kliknąć  .

System przekieruje do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych formy kształcenia nauczyciela.

Należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując ten, w którym została ukończona dana forma kształcenia, a następnie z podanych opcji wybrać formę kształcenia:

Aby zatwierdzić wprowadzone należy kliknąć przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png  znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png .

Wprowadzone dane Ukończonych form kształcenia można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ.

Pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form kształcenia.