Ukończone formy kształcenia

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

Ukończone formy kształcenia – Rejestracja/modyfikacja/usunięcie

Po wybraniu panelu Ukończone formy kształcenia z zakładki Dane Dziedzinowe należy kliknąć  system przeniesie użytkownika do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie ukończonych formy kształcenia nauczyciela.

Należy uzupełnić pole Rok szkolny wskazując odpowiedni, następnie z podanych opcji wybrać formę kształcenia:

  • kurs kwalifikacyjny
  • studia pierwszego stopnia
  • jednolite studia magisterskie
  • studia drugiego stopnia
  • studia podyplomowe nadające kwalifikacje

Zapisać wprowadzone dane za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png  znajdującego się w prawym dolnym rogu okna.

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png

Wprowadzone dane Ukończonych form kształcenia można modyfikować, w tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

Aby usunąć wprowadzone dane należy skorzystać z opcji USUŃ

Pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Ukończonych form kształcenia.