Uczniowi zmieniono nazwisko. Jak należy wprowadzić zmianę w SIO?

Trzeba przejść do modyfikacji danych identyfikacyjnych tego dziecka i po dokonaniu zmian, zapisać formularz.