Uczniowi zmienił się nr PESEL. Co w takim przypadku należy zrobić?

W module “przypisania” należy zakończyć przypisanie ze statusem “przerwał naukę” oraz naukę uczniowi.

Następnie dany uczeń powinien ponownie zostać zarejestrowany w bazie SIO po nowych danych identyfikacyjnych.