Uczeń został przypisany do błędnego oddziału. Jak mogę go ponownie przenieść do prawidłowego?

W module Uczeń – wybrać ucznia – zakładka Przypisania – kliknąć w trzy kropki i wybrać Usuń.
Po usunięciu należy go przypisać do prawidłowego oddziału.