Uczeń został adoptowany i związku z tym zmienił nazwisko i PESEL. Dotychczas posiadał orzeczenie, które próbuje ponownie wprowadzić. Jednak pojawia się komunikat: „ Orzeczenie o takim samym typie, numerze, dacie wydania i numerze REGON poradni jest już przypisane do innego ucznia w innej placówce”. Dlaczego nie mogę wprowadzić tego orzeczenia skoro wprowadziłam zakończenie jego obowiązywania przy poprzednich danych ucznia?

W przypadku zmiany danych ucznia Poradnia powinna wydać nowe orzeczenie.