Uczeń przebywa w szkole przyszpitalnej na okres 1 miesiąca, czy w szkole macierzystej należy wypisać z oddziału?

Nie, uczeń powinien być przypisany do oddziału podstawowego, do którego uczęszcza. Nie należy wykazywać okresu przerwania nauki ucznia w oddziale.