Uczeń otrzymał w przeciągu roku szkolnego dwa stypendia tego samego rodzaju. Podczas wprowadzania drugiego stypendium program podaje komunikat: Wystąpiły błędy: – W ramach tego roku szkolnego istnieje już zarejestrowana informacja o udzielonej pomocy z tym rodzajem pomocy.

Uczniowi należy wprowadzić dany rodzaj stypendium tylko raz w przeciągu roku szkolnego, bez względu ile razy uczeń go otrzymał.