Uczeń chodzi na kółko teatralne w szkole dla zainteresowanych- zajęcia artystyczne, które prowadzi nauczyciel. Godziny te nie są ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. Czy wykazujemy te zajęcia poszczególnym uczniom w danych dziedzinowych?

Tak, należy wprowadzić tę informację w SIO.