Uczelnia – rozpatrywanie wniosku dla pracownika uczelni przez Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni

Data ostatniej aktualizacji: 04.05.2022

Uczelnia – rozpatrywanie wniosku dla pracownika uczelni przez Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni

Wnioski pracowników danej uczelni rozpatrywane są przez Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Po zalogowaniu się na konto Rektora uczelni lub p.o. Rektora uczelni należy wejść w moduł WNIOSKI.

Widok z systemu SIO z zaznaczonym modułem wnioski i z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – Złożony

Proces rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy rozpocząć wybierając opcję OZNACZ JAKO ROZPATRYWANY po wejściu w szczegóły wniosku znajdującego się na liście wniosków.

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany

Pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Na e-mail osoby wnioskującej wpłynie wiadomość o rozpoczęciu rozpatrywania złożonego wniosku.

Widok danych wniosku ze statusem rozpatrywany

 

Aby zaakceptować formalnie lub odrzucić wniosek wymagany jest komentarz.

Okno z polem do wprowadzenia komentarza

Po zaakceptowaniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

W aplikacji wniosek zmieni status na zaakceptowany formalnie.

W przypadku wniosków, w których sposób potwierdzenia tożsamości to ePUAP wniosek zmieni status na zaakceptowany, a osoba wnioskująca otrzyma wiadomość o zaakceptowaniu wniosku i sposobie uzyskania danych dostępowych.

Widok statusu wniosku –zaakceptowany formalnie

W przypadku wybranego osobistego stawiennictwa, jako sposobu potwierdzania tożsamości następnym krokiem w procedurze rozpatrywania wniosku jest potwierdzenie tożsamości (przycisk w prawym górnym rogu formularza)

Okno z polem do wprowadzenia komentarza potwierdzenia tożsamości

Po potwierdzeniu tożsamości pojawi się komunikat:  Operacja zakończona pomyślnie.

Osoba wnioskująca o uzyskanie danych dostępowych otrzyma wiadomość e-mail z informacją, w jaki sposób może pozyskać dane dostępowe.

UWAGA:  Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

Wniosek na liście wniosków zmieni status na zaakceptowany.

Widok statusu wniosku –zaakceptowany

W przypadku, gdy użytkownik/wnioskodawca ma aktywne min. jedno upoważnienie – kolejne wnioski o dostęp do SIO, które będą zaakceptowane nie będą miały linków do pobrania danych dostępowych.

Zaakceptowane wnioski takiego użytkownika – automatycznie mają status – Dane dostępowe pozyskane. Użytkownik jest aktywny.

Dane dostępowe – login i hasło użytkownika pozostają bez zmian.