Usunięcie

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – usunięcie

W przypadku chęci usunięcia wszystkich informacji na temat wprowadzonej danej dziedzinowej należy skorzystać z funkcji usuń dostępnej w menu danych dziedzinowych , w przypadku chęci wprowadzenia daty zakończenia lub modyfikacji daty rozpoczęcia należy skorzystać z funkcji modyfikuj.

Po wyborze opcji usunięcia pojawi się okno, w którym należy oznaczyć potwierdzenie usunięcia i następnie kliknąć w przycisk .

W przypadku rezygnacji z usunięcia wprowadzonych informacji należy kliknąć w przycisk .

Po poprawnym usunięciu pojawia się komunikat: .