Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – usunięcie

W przypadku chęci usunięcia wszystkich informacji na temat wprowadzonej danej dziedzinowej należy skorzystać z funkcji  5e5162401e62ad5971a78f7ca9cf4064 , a w przypadku chęci wprowadzenia daty zakończenia lub modyfikacji daty rozpoczęcia należy skorzystać z funkcji modyfikuj.

Po wyborze opcji usunięcia pojawi się okno, w którym należy potwierdzenie chęć usunięcia danych poprzez kliknięcie w .

W przypadku rezygnacji z usunięcia wprowadzonych informacji należy kliknąć w przycisk  a0804bc538aea0b9814cdbf58c187e71  .
Po poprawnym usunięciu pojawi się komunikat:  573f20510365abf8df6ec0dbbd148638  .