Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – usunięcie

W przypadku chęci usunięcia wszystkich informacji na temat wprowadzonej danej dziedzinowej należy skorzystać z funkcji usuń dostępnej w menu danych dziedzinowych  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-56.png  , w przypadku chęci wprowadzenia daty zakończenia lub modyfikacji daty rozpoczęcia należy skorzystać z funkcji modyfikuj.

Po wyborze opcji usunięcia pojawi się okno, w którym należy oznaczyć potwierdzenie usunięcia i następnie kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-58.png  .

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-59.png

W przypadku rezygnacji z usunięcia wprowadzonych informacji należy kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-60.png  .

Po poprawnym usunięciu pojawia się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-61.png  .