Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – usunięcie

W przypadku chęci usunięcia wszystkich informacji na temat wprowadzonej danej dziedzinowej należy skorzystać z funkcji  USUŃ, a w przypadku chęci wprowadzenia daty zakończenia lub modyfikacji daty rozpoczęcia należy skorzystać z funkcji MODYFIKUJ.

Okno danych dziedzinowych z możliwością usunięcia wpisu: pozostałe dane dziedzinowe u ucznia w placówce wychowania przedszkolnego

Po wyborze opcji usunięcia pojawi się okno, w którym należy potwierdzenie chęć usunięcia danych poprzez kliknięcie w USUŃ.

Okno z komunikatem: czy na pewno usunąć wybraną daną dziedzinową?

W przypadku rezygnacji z usunięcia wprowadzonych informacji należy kliknąć w przycisk ANULUJ.
Po poprawnym usunięciu pojawi się komunikat:  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.