Rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego  – rejestracja

Wprowadzanie danych dziedzinowych dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego należy zacząć od wyboru zakładki Dane dziedzinowe, znajdującej się po prawej stronie po wybraniu ucznia na liście uczniów.

Następnie przy wybranym roku szkolnym   należy kliknąć w przycisk   , gdzie rozwijają się dostępne dla placówek wychowania przedszkolnego dane dziedzinowe.

Opcja w Danych Dziedzinowych wychowanka POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM jest dostępna do zaznaczenia do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA: Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego wychowanków biorących udział w zajęciach.

Po wybraniu odpowiedniej danej dziedzinowej należy kliknąć przycisk DODAJ. Pojawia się okno, w którym należy wprowadzić odpowiednie informacje i zatwierdzić dane za pomocą klawisza  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-71.png  .

UWAGA: W przypadku niektórych danych dziedzinowych, aby móc je wprowadzić należy najpierw przypisać wychowanka do oddziału podstawowego.

Po zapisanie danych pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-73.png  .