Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – rejestracja

Wprowadzanie pozostałych danych dziedzinowych dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego należy zacząć od wyboru zakładki Dane dziedzinowe, znajdującej się po prawej stronie po wybraniu ucznia na liście uczniów.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe i pozostałe dane dziedzinowe w placówce wychowania przedszkolnego

Następnie w wybranym roku szkolnym  okno z wyborem roku szkolnego  należy kliknąć w przycisk  przycisk dodaj  przy Pozostałych danych dziedzinowych. Rozwiną się dostępne dla placówek wychowania przedszkolnego dane dziedzinowe.

Okno z widokiem na listę rozwiniętych pozostałych danych dziedzinowych, dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego

Opcja POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM jest dostępna do zaznaczenia do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA: Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego wychowanków biorących udział w zajęciach.

Po wybraniu odpowiedniej danej dziedzinowej należy kliknąć przycisk DODAJ. Pojawia się okno, w którym należy wprowadzić odpowiednie informacje i zatwierdzić dane za pomocą klawisza  przycisk zapisz  .
UWAGA: W przypadku niektórych danych dziedzinowych, aby móc je wprowadzić należy najpierw przypisać wychowanka do oddziału podstawowego. Okno formularza dodania korzystania z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym z polami do uzupełnienia

Po zapisanie danych pojawi się komunikat  Widok na komunikat operacja zakończona pomyślnie  . Wpis pojawi się na stronie. Widok zapisanych pozostałych danych dziedzinowych u ucznia placówki wychowania przedszkolnego