Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2022

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – rejestracja

Wprowadzanie pozostałych danych dziedzinowych dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego należy zacząć od wyboru zakładki Dane dziedzinowe, znajdującej się po prawej stronie po wybraniu ucznia na liście uczniów.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe i pozostałe dane dziedzinowe w placówce wychowania przedszkolnego

Następnie w wybranym roku szkolnym  wybór roku szkolnego   należy kliknąć w przycisk DODAJ przy Pozostałych danych dziedzinowych. Rozwiną się dostępne dla placówek wychowania przedszkolnego dane dziedzinowe. Okno z widokiem na listę rozwiniętych pozostałych danych dziedzinowych, dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego

Opcja POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM jest dostępna do zaznaczenia do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA: Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego wychowanków biorących udział w zajęciach.

Wariant w Danych Dziedzinowych ucznia ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA OBOWIĄZKU PRZEDSZKOLNEGO jest dostępny do zaznaczenia od roku szkolnego 2022/2023.

Po wybraniu odpowiedniej danej dziedzinowej należy kliknąć przycisk DODAJ. Pojawia się okno, w którym należy wprowadzić odpowiednie informacje i zatwierdzić dane za pomocą klawisza ZAPISZ.

UWAGA: W przypadku niektórych danych dziedzinowych, aby móc je wprowadzić należy najpierw przypisać wychowanka do oddziału podstawowego. 

Okno formularza dodania zindywidualizowanej ścieżki obowiązki przedszkolnego  z polami do uzupełnienia

Po zapisaniu danych pojawi się komunikat: „Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis pojawi się na stronie:

Widok zapisanych pozostałych danych dziedzinowych u ucznia placówki wychowania przedszkolnego