Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – rejestracja

Wprowadzanie pozostałych danych dziedzinowych dla uczniów placówek wychowania przedszkolnego należy zacząć od wyboru zakładki Dane dziedzinowe, znajdującej się po prawej stronie po wybraniu ucznia na liście uczniów.

Następnie w wybranym roku szkolnym  3cd2a52ad3dadf5c6984f848a8d59154  należy kliknąć w przycisk  2a08155f58f0b344f0a33f637839e28d  przy Pozostałych danych dziedzinowych. Rozwiną się dostępne dla placówek wychowania przedszkolnego dane dziedzinowe.

Opcja POZALEKCYJNE ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE W SZKOLE W PODMIOCIE LECZNICZYM jest dostępna do zaznaczenia do roku szkolnego 2017/2018.

UWAGA: Od roku szkolnego 2018/2019 dane o uczęszczaniu na pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym należy wykazać poprzez rejestrację oddziału dodatkowego „Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze w szkole w podmiocie leczniczym”, a następnie przypisania do niego wychowanków biorących udział w zajęciach.

Po wybraniu odpowiednej danej dziedzinowej należy kliknąć przycisk DODAJ. Pojawia się okno, w którym należy wprowadzić odpowiednie informacje i zatwierdzić dane za pomocą klawisza  73ccff56a357cba1d29efe9b9eb96cc4  .
UWAGA: W przypadku niektórych danych dziedzinowych, aby móc je wprowadzić należy najpierw przypisać wychowanka do oddziału podstawowego.

Po zapisanie danych pojawi się komunikat  b5a391ec5f17369af43e59835d3c8038  . Wpis pojawi się na stronie.