Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – modyfikacja

Z funkcji modyfikacji należy korzystać, gdy została błędnie wpisana data rozpoczęcia zarejestrowanych danych dziedzinowych lub żeby wprowadzić ich datę zakończenia.
Aby dokonać zmiany w zapisie należy rozpocząć od wyboru z menu TRZY KROPKI przycisk MODFIKUJ.

Okno danych dziedzinowych z wyborem modyfikacji wpisu: pozostałe dane dziedzinowe u ucznia w placówce wychowania przedszkolnego

Okno formularza: modyfikuj - korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym, z polami edytowanymi

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk  ZAPISZ.
Po zapisanie danych pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.