Modyfikacja

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – modyfikacja

Z funkcji modyfikacji należy korzystać, gdy została błędnie wpisana data rozpoczęcia zarejestrowanych danych dziedzinowych lub żeby wprowadzić ich datę zakończenia.

Aby dokonać zmiany w zapisie należy rozpocząć od wyboru z menu .

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk .

Po zapisanie danych pojawi się komunikat .