Modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoły/Placówki oświatowe – Uczeń – Dane dziedzinowe – placówki wychowania przedszkolnego – modyfikacja

Z funkcji modyfikacji należy korzystać, gdy została błędnie wpisana data rozpoczęcia zarejestrowanych danych dziedzinowych lub żeby wprowadzić ich datę zakończenia.

Aby dokonać zmiany w zapisie należy rozpocząć od wyboru z menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-62.png  .

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-65.png  .

Po zapisanie danych pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-66.png  .