Oddział podstawowy

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy najpierw zarejestrować oddział podstawowy w module .Ucznia można przypisać do oddziału podstawowego – po wejściu w zakładkę .

Po wybraniu ucznia otworzy się podgląd szczegółów, gdzie w zakładce Przypisania można przypisać ucznia do oddziału podstawowego i dodatkowego zarejestrowanego w szkole.

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale

Po wybraniu roku szkolnego i kliknięciu DODAJ rozwinie się menu, w którym należy wskazać, do którego oddziału ma być przypisany uczeń.

Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału podstawowego.

Po kliknięciu do oddziału podstawowego otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • język obcy,
 • zawody (w przypadku oddziałów, w których zostały one zarejestrowane),
 • dyscypliny sportowe (w przypadku oddziałów, w których zostały one zarejestrowane).

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku .

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem:

Zakończ przypisanie do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1981.png

następnie w znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału.

Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Aby zakończyć naukę należy:

 1. wpisać datę zakończenia uczęszczania,
 2. wybrać status przypisania:
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • promocja w trakcie roku szkolnego – status należy zaznaczyć w sytuacji kiedy uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy w trakcie trwania roku szkolnego,
 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • nie podlega klasyfikacji rocznej – status dostępny w przypadku przedłużonego okresu nauki
 • ukończył szkołę – status dostępny w przypadku uczniów w ostatnich klasach w danym typie szkoły

jest również możliwość zakończenia nauki w szkole z dniem zakończenia przypisania.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć .

Modyfikacja przypisania do oddziału podstawowego

http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1514.png W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić.

W takim przypadku należy kliknąć menu

znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować.

Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję modyfikuj.

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • językami, których uczeń się uczy,
 • zawodami, których uczeń się uczy,
 • dyscyplinami sportowymi, które uczeń uprawia.

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzone komunikatem: 

Gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału należy usunąć przypisanie do oddziału za pomocą przycisku USUŃ.

Poprawiony formularz należy wysłać za pomocą przycisku potwierdź.

Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: 

Instrukcja merytoryczna – Oddziały