Oddział podstawowy

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Przypisanie ucznia do oddziału podstawowego

Aby móc przypisać ucznia do oddziału podstawowego należy najpierw zarejestrować oddział podstawowy w module .Ucznia można przypisać do oddziału podstawowego – po wejściu w zakładkę .

Po wybraniu ucznia otworzy się podgląd szczegółów, gdzie w zakładce Przypisania można przypisać ucznia do oddziału podstawowego i dodatkowego zarejestrowanego w szkole.

Z tego miejsca można:

 • przypisać ucznia do oddziału w aktualnym roku szkolnym
 • zmodyfikować przypisanie ucznia w oddziale
 • przypisać ucznia do oddziału, do którego uczęszczał w poprzednich latach szkolnych
 • wprowadzić informacje o zakończeniu nauki w danym oddziale

Po wybraniu roku szkolnego i kliknięciu DODAJ rozwinie się menu, w którym należy wskazać, do którego oddziału ma być przypisany uczeń.

Należy wybrać z listy przypisanie do oddziału podstawowego.

Po kliknięciu do oddziału podstawowego otworzy się okno, w którym należy wybrać:

 • rok szkolny,
 • typ oddziału,
 • oddział, do którego zostanie przypisany uczeń (widoczne będą tylko oddziały zarejestrowane na rok szkolny, który został wybrany),
 • datę rozpoczęcia uczęszczania do oddziału,
 • opcjonalnie można od razu również wprowadzić datę zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • język obcy,
 • zawody (w przypadku oddziałów, w których zostały one zarejestrowane),
 • dyscypliny sportowe (w przypadku oddziałów, w których zostały one zarejestrowane).

Wypełniony formularz należy wysłać za pomocą przycisku .

Poprawne przypisanie ucznia do oddziału zostanie potwierdzone komunikatem:

Zakończ przypisanie do oddziału

Aby zakończyć przypisanie ucznia do oddziału należy kliknąć menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1981.png

następnie w znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału.

Z opcji należy korzystać w przypadku, gdy uczeń zakończy naukę w danym oddziale.

Aby zakończyć naukę należy:

 1. wpisać datę zakończenia uczęszczania,
 2. wybrać status przypisania:
 • przerwał naukę – należy zaznaczyć, gdy uczeń zrezygnował z nauki w tym oddziale,
 • otrzymał promocję – należy zaznaczyć, gdy uczeń otrzymał promocję do następnego oddziału
 • promocja w trakcie roku szkolnego– status należy zaznaczyć w sytuacji kiedy uczeń otrzymuje promocję do następnej klasy w trakcie trwania roku szkolnego,
 • nie otrzymał promocji – należy zaznaczyć, gdy uczeń nie otrzymał promocji do następnego oddziału,
 • nie podlega klasyfikacji rocznej – status dostępny w przypadku przedłużonego okresu nauki
 • ukończył szkołę – status dostępny w przypadku uczniów w ostatnich klasach w danym typie szkoły

jest również możliwość zakończenia nauki w szkole z dniem zakończenia przypisania.

Po uzupełnieniu formularza należy kliknąć .

Modyfikacja przypisania do oddziału podstawowego

http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1514.png W przypadku, gdy przypisując ucznia do oddziału został popełniony błąd można go poprawić.

W takim przypadku należy kliknąć menu

znajdujące się po prawej stronie w przypisaniu do oddziału, które chcemy zmodyfikować.

Z rozwiniętego menu należy wybrać opcję modyfikuj.

W oknie, które się otworzy można zmienić informacje związane z:

 • datą rozpoczęcia uczęszczania do oddziału
 • datą zakończenia uczęszczania do oddziału,
 • językami, których uczeń się uczy,
 • zawodami, których uczeń się uczy,
 • dyscyplinami sportowymi, które uczeń uprawia.

Poprawna modyfikacja zostanie potwierdzone komunikatem:

Usunięcie przypisania do oddziału podstawowego

Gdy uczeń został przypisany do błędnego oddziału należy usunąć przypisanie do oddziału za pomocą przycisku USUŃ.

Poprawiony formularz należy wysłać za pomocą przycisku potwierdź.

Poprawne usunięcie ucznia z oddziału zostanie potwierdzone komunikatem: