Pobyt ucznia/wychowanka

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Pobyt

Funkcja Pobyt dostępna jest w następujących placówkach:

• Bursa

• Dom Wczasów Dziecięcych

• Specjalny Ośrodek Wychowawczy

• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

• Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół

Rozpoczęcie pobytu

Po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia/wychowanka należy wprowadzić informacje dotyczące pobytu.

Instrukcja Merytoryczna – Pobyt Ucznia

Rozpoczęcie wprowadzania informacji dotyczących pobytu ucznia/wychowanka nastąpi po wejściu w podgląd szczegółów wybranego ucznia/wychowanka i wybraniu opcji POBYT :

Bezpośrednio po wejściu do formularza po lewej stronie widoczne są kolejne lata szkolne (początek związany jest z datą rozpoczęcia działalności szkoły) – aktualny rok szkolny widoczny jest na górze formularza.

Przy każdym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak – jest to menu, z którego rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

• rozpoczęciu pobytu,

• zakończeniu pobytu,

• modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu,

• usunięciu informacji o wprowadzonym pobycieZ menu ( ), które znajduje się po prawej stronie wpisu, w którym wychowanek rozpoczął pobyt należy wybrać opcję DODAJ OKRES POBYTU.

Pojawi się okno do wprowadzenia danych:

Należy wskazać datę rozpoczęcia pobytu, a następnie określić podstawę pobytu (w przypadku placówek, które wymagają podania przyczyny pobytu):

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

• Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

• Wniosek rodziców

Uzupełniony formularz należy zapisać korzystając z przycisku .

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

A w oknie pobytu ucznia/wychowanka zostanie wprowadzony pobyt:

Modyfikacja pobytu

Modyfikacja pobytu rozpoczyna się od kliknięcia menu obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji MODYFIKUJ:

Modyfikacji podlegają dane :

  • data rozpoczęcia
  • data zakończenia
  • podstawy pobytu

Po wybraniu jednej z powyższych opcji otworzy się okno, w którym można zmienić przyczynę pobytu (w przypadku placówek, które jej wymagają) oraz jedną z dat (rozpoczęcia pobytu lub zakończenia pobytu).

Po modyfikacji danych w formularzu należy go zapisać za pomocą przycisku Zmienione informacje będą widoczne w historii pobytu ucznia/wychowanka.

Usunięcie pobytu

Usunięcie pobytu rozpoczyna się od kliknięcia menu obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji USUŃ:

Opcja USUŃ pozwala usunąć wszystkie informacje o wprowadzonym pobycie wskazanego ucznia /wychowanka i kończy się komunikatem:

A wpis POBYTU staj się pusty:

Ogólne uwagi związane z pobytem

Uwaga1:

Nie wszystkie placówki w oknie rozpoczęcia pobytu będą wymagały podania podstawy pobytu.

Widok okna rozpoczęcia pobytu w bursie:

Uwaga 2:

W przypadku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w oknie pobytu oprócz opcji Dodaj pobyt dostępna jest również opcja Rezerwacji miejsca w ośrodku. Widok okna jest następujący:

Uwaga 3:

W oknie historii pobytu poprzez wprowadzanie dat rozpoczęcia i zakończenia pobytu można wykazać cały przebieg pobytu wychowanka w danej placówce. Uzupełnione informacje o pobycie ucznia będą przedstawiać się następująco: