Pobyt ucznia/wychowanka

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – Pobyt

Funkcja Pobyt dostępna jest w następujących placówkach:

 • Bursa
 • Dom Wczasów Dziecięcych (DWD)

ośrodki, w których realizowane jest kształcenie specjalne:

 • Specjalny Ośrodek Wychowawczy
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami

Rozpoczęcie pobytu

Po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych wychowanka należy wprowadzić informacje dotyczące pobytu.

W Bursie i Domu Wczasów Dziecięcych od roku szkolnego 2019/2020 pobyt wychowanka musi zawierać się w roku szkolnym.

Rozpoczęcie wprowadzania informacji dotyczących pobytu wychowanka nastąpi po wejściu w podgląd szczegółów wybranego wychowanka i wybraniu opcji POBYT :

Bezpośrednio po wejściu do formularza po lewej stronie widoczne są kolejne lata szkolne (początek związany jest z datą rozpoczęcia działalności szkoły) – aktualny rok szkolny widoczny jest na górze formularza.

Przy każdym roku szkolnym po prawej stronie formularz widoczny jest znak – jest to menu, z którego rozpoczyna się wprowadzanie informacji o:

 • rozpoczęciu pobytu,
 • zakończeniu pobytu,
 • modyfikacji daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu,
 • usunięciu informacji o wprowadzonym pobycie z menu ( ), które znajduje się po prawej stronie wpisu, w którym wychowanek rozpoczął pobyt należy wybrać opcję DODAJ OKRES POBYTU.

Pojawi się okno do wprowadzenia danych:

okienko dodaj pobyt

Należy wskazać datę rozpoczęcia pobytu, a następnie określić podstawę pobytu (w przypadku placówek, które wymagają podania przyczyny pobytu):

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Od roku 2020/2021 nie można wybrać jako podstawy pobytu „Wniosek rodziców”.

Uzupełniony formularz należy zapisać korzystając z przycisku .

Poprawne wprowadzenie danych będzie potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

A w oknie pobytu wychowanka zostanie wprowadzony pobyt:

Modyfikacja pobytu

Modyfikacja pobytu rozpoczyna się od kliknięcia menu obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji MODYFIKUJ:

Modyfikacji podlegają dane :

 • data rozpoczęcia
 • data zakończenia
 • podstawy pobytu

Po wybraniu jednej z powyższych opcji otworzy się okno, w którym można zmienić przyczynę pobytu (w przypadku placówek, które jej wymagają) oraz jedną z dat (rozpoczęcia pobytu lub zakończenia pobytu).

C:\Users\Iwona.Brutkowska\Desktop\PULPIT\Instrukcje\modyfikowane\wydanie 2.09.2020\rw-pobyt modyfikacja.png

Po modyfikacji danych w formularzu należy go zapisać za pomocą przycisku Zmienione informacje będą widoczne w historii pobytu wychowanka.

okienko okresu pobytu

Usunięcie pobytu

Usunięcie pobytu rozpoczyna się od kliknięcia menu obok wprowadzonego okresu pobytu i wybraniu opcji USUŃ:

Opcja USUŃ pozwala usunąć wszystkie informacje o wprowadzonym pobycie wskazanego wychowanka i kończy się komunikatem:

A wpis POBYTU staje się pusty:

Ogólne uwagi związane z pobytem

Uwaga 1:

Nie wszystkie placówki w oknie rozpoczęcia pobytu będą wymagały podania podstawy pobytu. Widok okna rozpoczęcia pobytu w bursie:

Uwaga 2:

W placówkach SOSW, MOS i MOW nie można zarejestrować pobytu ucznia, jeżeli uczeń jest przypisany do oddziału RW. Jeżeli wychowanek ma zarejestrowany pobyt, nie można w okresie pobytu zarejestrować przypisania do oddziału RW.

W przypadku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w oknie pobytu oprócz opcji Dodaj pobyt dostępna jest również opcja Rezerwacji miejsca w ośrodku. Widok okna jest następujący:

Uwaga 3:

W oknie historii pobytu poprzez wprowadzanie dat rozpoczęcia i zakończenia pobytu można wykazać cały przebieg pobytu wychowanka w danej placówce. Uzupełnione informacje o pobycie wychowanka będą przedstawiać się następująco:

Uwaga 4:

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii rejestrujemy okres zakwaterowania:

 • okres zakwaterowania musi mieścić się w okresie pobytu
 • okres zakwaterowania rejestrowany jest na rok szkolny i musi się w nim zawierać

Żeby wprowadzić okres zakwaterowania, należy kliknąć w okresie zakwaterowania:

Po zapisaniu wprowadzonego okresu zakwaterowania, informacje przedstawiają się następująco: