Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – dane identyfikacyjne – usunięcie

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji ucznia na liście uczniów.

Ucznia można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście uczniów (checkbox po lewej stronie listy) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego ucznia.

Z listy uczniów można usunąć jednego lub wielu uczniów – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk , który pojawi się w prawym górnym rogu listy uczniów (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego ucznia).

W przypadku usuwania pojedynczego ucznia można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego ucznia.

Aby usunąć ucznia należy kliknąć przycisk usuń (znak ), znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia ucznia.

Po zaznaczeniu pola „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o uczniu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny.” przycisk podświetli się na czerwono. Po jego kliknięciu ucznia zostanie usunięty.

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

Z listy uczniów można też usunąć kilku uczniów jednocześnie – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk , który pojawi się w prawym górnym rogu listy uczniów.

Po wybraniu uczniów i kliknięciu usuń pojawi się okno z wymienionymi uczniami i przyciskiem . Z przygotowanej listy można usunąć danego ucznia klikając znak x obok wybranego ucznia.

Po zaznaczeniu pola „Czy na pewno chcesz usunąć dane tego ucznia/wychowanka?” przycisk podświetli się na czerwono – stanie się aktywny.

Po jego kliknięciu uczniowie zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat: