Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła/placówka oświatowa – Uczeń – dane identyfikacyjne – usunięcie

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych ucznia należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji ucznia na liście uczniów.

Ucznia można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście uczniów (CHECKBOX PO LEWEJ STRONIE) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego ucznia.

Z listy uczniów można usunąć jednego lub wielu uczniów – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ, który pojawi się w prawym górnym rogu listy uczniów (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego ucznia).

W przypadku usuwania pojedynczego ucznia można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego ucznia.

Okno z widokiem na przycisk usunięcia ucznia w szczegółach danych identyfikacyjnych wybranej osoby

Aby usunąć ucznia należy kliknąć przycisk USUŃ (ZNAK KOSZ ), znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia ucznia.

Okno komunikatu z zaznaczeniem checkbox przy pytaniu o usunięcie ucznia z podmiotu

Po zaznaczeniu pola „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o uczniu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny” przycisk USUŃ, podświetli się na czerwono. Po jego kliknięciu ucznia zostanie usunięty.

Okno komunikatu z aktywnym przyciskiem potwierdzającym usunięcie ucznia z podmiotu

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Z listy uczniów można też usunąć kilku uczniów jednocześnie – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk USUŃ, który pojawi się w prawym górnym rogu listy uczniów.

Okno z widokiem na grupowe zaznaczenie uczniów do usunięcia, z listy uczniów

Po wybraniu uczniów i kliknięciu USUŃ pojawi się okno z wymienionymi uczniami i przyciskiem USUŃ . Z przygotowanej listy można usunąć danego ucznia klikając ZNAK KRZYŻYKA obok wybranego ucznia.

Okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia wybranych wpisów uczniów

Po zaznaczeniu pola „Czy na pewno chcesz usunąć dane tego ucznia/wychowanka?” przycisk  USUŃ podświetli się na czerwono – stanie się aktywny.

okno z widokiem na aktywny przycisk usuń przy wybranych wpisach uczniów

Po jego kliknięciu uczniowie zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat: POPRAWNIE WYSŁANO 2 Z 2.