Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2020

 

Moduł: UCZNIOWIE

Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

  1. Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

widok moduł uczniowie

widok na dane indentyfikacyjne

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić dane identyfikacyjne.

Kliknięcie przycisku edytuj (znak  przycisk modyfikacji  ), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

widok na okno rejestruj ucznia

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję  widok na checkbox brak numeru PESEl  , a następnie wprowadzić numer PESEL.

widok na okno modyfikuj ucznia okno z widokiem na modyfikuj ucznia

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk  przycisk zapisz  .

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”  okno operacja zakończona  , na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

widok na okno danych ucznia

widok na okno z danymi ucznia

  1. Modyfikacja ucznia posiadającego numer PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

widok na dane uczniów

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić imię lub nazwisko.

widok na okno danych ucznia

Kliknięcie przycisku edytuj (znak  przycisk modyfikacji  ), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

widok na okno modyfikacji ucznia

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w oknie edycji wprowadzić nowe poprawne dane.

widok na okno modyfikacji ucznia

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk  przycisk zapisz

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”  okno operacja zakończona  , na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

widok na okno z danymi ucznia

widok na okno z danymi ucznia