Modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: UCZNIOWIE

Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

  1. Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić dane identyfikacyjne.

Kliknięcie przycisku edytuj (znak  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-2.png  ), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-4.png  , a następnie wprowadzić numer PESEL.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-6.png  .

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-7.png  , na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

  1. Modyfikacja ucznia posiadającego numer PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić imię lub nazwisko.

Kliknięcie przycisku edytuj (znak  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-12.png  ), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w oknie edycji wprowadzić nowe poprawne dane.

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-15.png

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-16.png  , na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.