Data ostatniej aktualizacji: 12.10.2020

UCZNIOWIE

Modyfikacja danych identyfikacyjnych ucznia

Dane identyfikacyjne ucznia należy zmodyfikować w przypadku:

  • Zmiany imienia lub nazwiska ucznia
  • W momencie otrzymania przez ucznia numeru PESEL (w przypadku uczniów zarejestrowanych bez numeru PESEL).

UWAGA: W przypadku zmiany numeru PESEL przez ucznia, taką osobę należy zarejestrować ponownie (dodanie nowego ucznia).

Modyfikacja ucznia zarejestrowanego bez numeru PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia nieposiadającego numer PESEL.

Okno z widokiem na wybrany wpis ucznia z listy uczniów  widocznymi etykietami

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić dane identyfikacyjne.

Kliknięcie przycisku EDYTUJ (ZNAK OŁÓWKA  ), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane – zarówno takie informacje jak datę urodzenia, kraj pochodzenia, czy imiona, jak również zmienić sposób rejestracji ucznia z rejestracji bez numeru PESEL na rejestrację z numerem PESEL.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane.

okno formularza rejestracji ucznia z polami możliwymi do modyfikacji

W przypadku chęci zmiany danych ucznia z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL w pierwszej kolejności należy odznaczyć opcję  widok na miejsce odznaczenia checkbox przy brak numeru PESEl  , a następnie wprowadzić numer PESEL.

Okno z miejscem uzupełnienia numeru pesel podczas modyfikacji danych ucznia Okno z miejscem uzupełnienia numeru pesel podczas modyfikacji danych ucznia z przyciskiem zapisz

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk  ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE, na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

Okno z widokiem na podgląd szczegółów zmodyfikowanych danych ucznia

Okno z widokiem na wybrany wpis ucznia z listy uczniów  widocznymi etykietami

Modyfikacja ucznia posiadającego numer PESEL

Na liście uczniów należy kliknąć na ucznia, któremu chcemy modyfikować imię/nazwisko.

Okno z widokiem na wybrany wpis ucznia z listy uczniów  widocznymi przypisanymi etykietami

Kliknięcie wiersza spowoduje przejście do karty ucznia, w której można poprawić imię lub nazwisko.

okno z widokiem na podgląd danych identyfikacyjnych ucznia

Kliknięcie przycisku EDYTUJ (ZNAK OŁÓWKA), który znajduje się w prawym górnym rogu okna danych identyfikacyjnych otworzy formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

okno formularza rejestracji ucznia z aktywnymi polami modyfikacyjnymi

Aby zmodyfikować wprowadzone dane wystarczy bezpośrednio w oknie edycji wprowadzić nowe poprawne dane.

okno formularza rejestracji ucznia z aktywnymi polami modyfikacyjnymi i przyciskiem zapisz

Zmienione dane należy zapisać klikając przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE, na odświeżonej karcie ucznia wyświetlone zostaną wprowadzone dane.

okno z widokiem na podgląd zmienionych danych identyfikacyjnych ucznia

Okno z widokiem na listę uczniów z przypisanymi etykietami