Modyfikacja/usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Szkoła/Placówka oświatowa – Uczeń – Pozostałe dane dziedzinowe – modyfikacja/usunięcie

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez wybranie przycisk menu  a następnie opcji modyfikacji lub usunięcia  Widok wyboru opcji z menu: modyfikuj lub usuń pozostałe dane dziedzinowe

W przypadku zmiany daty rozpoczęcia lub daty zakończenia we wprowadzonych już danych dziedzinowych należy użyć opcji  przycisk modyfikuj

Okno danych dziedzinowych z wyborem modyfikacji wpisu pozostałe dane dziedzinowe

Widook formularza modyfikuj - korzystanie z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego z edytowanymi polami

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem  przycisk zapisz .

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Okno danych dziedzinowych z wyborem usunięcia wpisu pozostałe dane dziedzinowe

Po kliknięciu w przycisk trzeba potwierdzić chęć usunięcia danych:

Okno komunikatu: czy na pewno chcesz usunąć wybraną daną dziedzinową?