Modyfikacja/usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła/Placówka oświatowa – Uczeń – Dane dziedzinowe – modyfikacja/usunięcie

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez wybranie opcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-37.png  a następnie możliwa jest do wyboru opcja modyfikacji i usunięcia  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-38.png

W przypadku zmiany daty rozpoczęcia lub daty zakończenia we wprowadzonych już danych dziedzinowych należy użyć opcji  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-42.png

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-45.png .

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Po kliknięciu w przycisk usunięcia pojawi się komunikat ”Czy na pewno usunąć wybraną daną dziedzinową?

Wykonanie operacji wymaga potwierdzenia  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-40.png

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-41.png