Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła/placówka oświatowa – Nauczyciel – dane identyfikacyjne – usunięcie

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych nauczyciela należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji nauczyciela na liście nauczycieli.

Nauczyciela można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście nauczycieli (checkbox po lewej stronie listy) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego nauczyciela.

Z listy nauczycieli można usunąć jednego lub wielu nauczycieli – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk , który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego nauczyciela).

W przypadku usuwania pojedynczego nauczyciela można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego nauczyciela.

Aby usunąć nauczyciela należy kliknąć przycisk usuń (znak ), znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia nauczyciela.

Po zaznaczeniu pola „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o nauczycielu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny”, przycisk podświetli się na czerwono. Po jego kliknięciu nauczyciel zostanie usunięty.

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

Z listy nauczycieli można usunąć też kilku nauczycieli jednocześnie – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk , który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli.

Po wybraniu nauczycieli i kliknięciu pojawi się okno z wymienionymi nauczycielami i przyciskiem . Z przygotowanej listy można usunąć danego nauczyciela klikając znak x obok wybranego nauczyciela.

Po zaznaczeniu pola „Czy na pewno chcesz usunąć dane wybranych nauczycieli?” przycisk podświetli się na czerwono – stanie się aktywny.

Po jego kliknięciu nauczyciele zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat:  .