Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Dane identyfikacyjne – usunięcie

Z funkcji usunięcia danych identyfikacyjnych nauczyciela należy skorzystać tylko w przypadku błędnej rejestracji nauczyciela na liście nauczycieli.

Nauczyciela można usunąć po zaznaczeniu danej osoby na liście nauczycieli (checkbox po lewej stronie listy) lub po wejściu do podglądu szczegółów wybranego nauczyciela.

Z listy nauczycieli można usunąć jednego lub wielu nauczycieli – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk usuń , który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli (przycisk ten jest widoczny dopiero po zaznaczeniu przynajmniej jednego nauczyciela).

W przypadku usuwania pojedynczego nauczyciela można tą czynność wykonać po wejściu w podgląd szczegółów wybranego nauczyciela.

okno z widokiem na podgląd szczegółów wybranego nauczyciela

Aby usunąć nauczyciela należy kliknąć przycisk usuń (znak kosz ), znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia nauczyciela.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie nauczyciela z podmiotu

Po zaznaczeniu pola „Rozumiem, że usuwam wszystkie dane o nauczycielu z podmiotu i że jest to proces nieodwracalny”, przycisk usuń podświetli się na czerwono. Po jego kliknięciu nauczyciel zostanie usunięty.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający usunięcie nauczyciela z podmiotu

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

operacja zakończona pomyślnie

Z listy nauczycieli można usunąć też kilku nauczycieli jednocześnie – w tym celu należy zaznaczyć wybrane osoby, a następnie kliknąć przycisk usuń , który pojawi się w prawym górnym rogu listy nauczycieli.

okno z widokiem na możliwość usunięcia kilku nauczycieli jednocześnie z listy nauczycieli

Po wybraniu nauczycieli i kliknięciu  kosz pojawi się okno z wymienionymi nauczycielami i przyciskiem usuń . Z przygotowanej listy można usunąć danego nauczyciela klikając znak x obok wybranego nauczyciela.

okno z widokiem na wybranych nauczycieli z listy którzy mają zostać usunięci

Po zaznaczeniu pola „Czy na pewno chcesz usunąć dane wybranych nauczycieli?” przycisk usuń podświetli się na czerwono – stanie się aktywny.

okno z widokiem na aktywny przycisk potwierdząjący usunięcie nauczycieli

Po jego kliknięciu nauczyciele zostaną usunięci, a na dole strony wyświetli się komunikat: poprawnie wysłano dwa z dwóch .