Rejestracja obowiązku szkolnego/ obowiązku przedszkolnego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

 UCZNIOWIE

Rejestracja Obowiązku szkolnego i obowiązku przedszkolnego

Informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przekazuje się w formularzu Nauka ucznia. Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia w szkole.

W formularzu Nauka ucznia uzupełniamy informacje odnośnie:

 • realizowania obowiązku szkolnego (funkcja dostępna tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkała w obwodzie szkoły),
 • realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (funkcja dostępna w tylko szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły),
 • okresu nauki ucznia w szkole.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu zakładki Nauka ucznia zakładka nauka ucznia z menu danych dziedzinowych można wybrać odpowiednią opcję i przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu widok na menu rozwijalne z wyborem dodania obowiązku szkolnego/przedszkolnego .

UWAGA: Informacje o obowiązku szkolnym lub przedszkolnym należy przekazywać jedynie w przypadku, gdy uczeń spełnia:

 • obowiązek szkolny poprzez
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły za granicą
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez:
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkole za granicą

lub w przypadku ucznia, który nie spełnia obowiązku:

 • obowiązek szkolny:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny
  • niespełnianie obowiązku z powodu odroczenia
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny

Uczniowie, którzy spełniają jeden z obowiązków uczęszczając do innej szkoły na terenie Polski zostaną zarejestrowani w szkole, do której uczęszczają.

Obowiązek przedszkolny

W przypadku chęci przekazania informacji o spełnianiu obowiązku przedszkolnego w pierwszej kolejności należy z listy uczniów wybrać ucznia

Okno z widokiem na wybór ucznia, z listy uczniów z SIO

Po wskazaniu wybranego ucznia, okno przekieruje nas go widoku głównego gdzie należy wybrać okno NAUKA a następnie klikamy menu danych przycisk menu i wybieramy opcję dodaj obowiązek przedszkolny. Okno z widokiem na zakładkę nauka, z możliwością wyboru z menu, dodania obowiązku przedszkolnego

W nowym oknie należy wybrać odpowiednią przyczynę spełniania lub niespełniania obowiązku, a następnie kliknąć dodaj obowiązek przedszkolny

Okno formularza dodaj obowiązek przedszkolny z możliwością zaznaczenia daty i przyczyny

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem przycisk zapisz . Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Na liście nauki ucznia pojawi się odpowiedni wpis:

Okno z widokiem na dodany wpis obowiązku przedszkolnego, w zkładce nauka.

Modyfikacja – obowiązek przedszkolny

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o obowiązku przedszkolnym można poprawić wprowadzone dane. W tym calu należy kliknąć znak menu przycisk menu obok obowiązku, który będzie modyfikowany i wybrać opcję modyfikuj przycisk modyfikuj

okno z widokiem na możliwość modyfikacji dodanego obowiązku przedszkolnego, z menu w zakładce nauka.

Okno formularza dodania obowiązku przedszkolnego z możliwą modyfikacją

Poprawione informacje zatwierdzamy przyciskiem przycisk zapisz Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Okno z widokiem na zmieniony wpis obowiązku przedszkolnego, w zakładce nauka.

Usunięcie – obowiązek przedszkolny

W przypadku wprowadzenia np. obowiązku szkolnego zamiast przedszkolnego lub wprowadzenia obowiązku nieprawidłowej osobie należy usunąć wprowadzony obowiązek, a następnie wprowadzić poprawny obowiązek.. W tym celu klikamy w znak menu przycisk menu i wybieramy opcję przycisk usuń .

Okno z widokiem na możlwiość usunięcia obowiązku przedszkolnego, z menu w zakłądce nauka.

Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Okno z widokiem na zawartość zakładki nauka po usunięciu obowiązku przedszkolnego

Obowiązek szkolny

Podobnie jak w przypadku obowiązku przedszkolnego informacje o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku szkolnego rozpoczyna się od kliknięcia menu przycisk menu i wybrania opcji dodaj obowiązek szkolny.

kno z widokiem na zakładkę nauka, z możliwością wyboru z menu, dodania obowiązku szkolnego

Z menu należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć przycisk dodaj obowiązek szkolny .

Okno formularza dodaj obowiązek szkolny z możliwością zaznaczenia daty i przyczyny

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem przycisk zapisz Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Na liście uczniów, uczeń będzie widniał z zaznaczonym obowiązkiem szkolnym symbolem aktywa etykieta dodania obowiązku szkolnego

okno z widokiem na listę uczniów wraz z aktywnymi etykietami

Obowiązek szkolny – modyfikacja

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o obowiązku szkolnym można poprawić wprowadzone dane. W tym calu należy kliknąć w znak menu przycisk menu obok obowiązku, który będzie modyfikowany i wybrać opcję przycisk modyfikuj .

okno z widokiem na możliwość modyfikacji dodanego obowiązku szkolnego, z menu w zakładce nauka.

Okno formularza dodanego obowiązku szkolnego z możliwą modyfikacją

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem przycisk zapisz Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Okno z widokiem na zmieniony wpis obowiązku szkolnego, w zkładce nauka.

Obowiązek szkolny – usunięcie

W przypadku wprowadzenia np. obowiązku szkolnego zamiast przedszkolnego lub wprowadzenia obowiązku nieprawidłowej osobie należy usunąć wprowadzony obowiązek, a następnie wprowadzić poprawny obowiązek. W tym celu należy kliknąć w znak menu przycisk menu i wybrać opcję przycisk usuń .

Okno z widokiem na możlwiość usunięcia obowiązku szkolnego, z menu w zakładce nauka.

Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Okno z widokiem na zawartość zakładki nauka po usunięciu obowiązku szkolnego