Rejestracja obowiązku szkolnego/ obowiązku przedszkolnego

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: UCZNIOWIE

Rejestracja Obowiązku szkolnego i obowiązku przedszkolnego

Informacje o spełnianiu obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przekazuje się w formularzu Nauka ucznia. Dane do formularza należy wprowadzić po zarejestrowaniu danych identyfikacyjnych ucznia w szkole.

W formularzu Nauka ucznia uzupełniamy informacje odnośnie:

 • realizowania obowiązku szkolnego (funkcja dostępna tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkała w obwodzie szkoły),
 • realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (funkcja dostępna w tylko szkołach podstawowych, których dyrektorzy są odpowiedzialni za kontrolowanie spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły),
 • okresu nauki ucznia w szkole.

Po wybraniu ucznia z listy uczniów i wybraniu zakładki Nauka ucznia z menu danych dziedzinowych można wybrać odpowiednią opcję i przystąpić do wprowadzeniu informacji o zarejestrowanym uczniu .

UWAGA: Informacje o obowiązku szkolnym lub przedszkolnym należy przekazywać jedynie w przypadku, gdy uczeń spełnia:

 • obowiązek szkolny poprzez
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły za granicą
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez:
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkola przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce
  • spełnianie obowiązku przez uczęszczanie do szkoły lub przedszkole za granicą

lub w przypadku ucznia, który nie spełnia obowiązku:

 • obowiązek szkolny:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny
  • niespełnianie obowiązku z powodu odroczenia
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego:
  • niespełnianie obowiązku z innej przyczyny

Uczniowie, którzy spełniają jeden z obowiązków uczęszczając do innej szkoły na terenie Polski zostaną zarejestrowani w szkole, do której uczęszczają.

Obowiązek przedszkolny

W przypadku chęci przekazania informacji o spełnianiu obowiązku przedszkolnego w pierwszej kolejności należy z listy uczniów wybrać ucznia

Po wskazaniu wybranego ucznia, okno przekieruje nas go widoku głównego gdzie należy wybrać okno NAUKA a następnie klikamy menu danych i wybieramy opcję dodaj obowiązek przedszkolny.

W nowym oknie należy wybrać odpowiednią przyczynę spełniania lub niespełniania obowiązku, a następnie kliknąć dodaj obowiązek przedszkolny

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem . Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Na liście nauki ucznia pojawi się odpowiedni wpis:

Modyfikacja – obowiązek przedszkolny

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o obowiązku przedszkolnym można poprawić wprowadzone dane. W tym calu należy kliknąć znak menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1463.png obok obowiązku, który będzie modyfikowany i wybrać opcję modyfikuj

Poprawione informacje zatwierdzamy przyciskiem Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Usunięcie – obowiązek przedszkolny

W przypadku wprowadzenia np. obowiązku szkolnego zamiast przedszkolnego lub wprowadzenia obowiązku nieprawidłowej osobie należy usunąć wprowadzony obowiązek, a następnie wprowadzić poprawny obowiązek.. W tym celu klikamy w znak menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1467.png i wybieramy opcję .

Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Obowiązek szkolny

Podobnie jak w przypadku obowiązku przedszkolnego informacje o spełnianiu lub niespełnianiu obowiązku szkolnego rozpoczyna się od kliknięcia menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1458.png i wybrania opcji dodaj obowiązek szkolny.

Z menu należy wybrać odpowiednią opcję i kliknąć .

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Na liscie uczniów, uczeń bedzie widniał z zaznaczonym obowiazkiem szkolnym symbolem

Obowiązek szkolny – modyfikacja

W przypadku błędnego wprowadzenia danych o obowiązku szkolnym można poprawić wprowadzone dane. W tym calu należy kliknąć w znak menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1463.png obok obowiązku, który będzie modyfikowany i wybrać opcję .

Wprowadzone informacje zatwierdzamy przyciskiem Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.

Obowiązek szkolny – usunięcie

W przypadku wprowadzenia np. obowiązku szkolnego zamiast przedszkolnego lub wprowadzenia obowiązku nieprawidłowej osobie należy usunąć wprowadzony obowiązek, a następnie wprowadzić poprawny obowiązek. W tym celu należy kliknąć w znak menu http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/09/word-image-1467.png i wybrać opcję .

Poprawnie zapisane informacje zostaną potwierdzone komunikatem „Operacja zakończona pomyślnie”.