Grupowe rozpoczęcie nauki ucznia

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – UCZEŃ – GRUPOWE ROZPOCZĘCIE NAUKI UCZNIA

Po wejściu w moduł UCZNIOWIE należy zaznaczyć na liście uczniów, którym chcemy rozpocząć naukę.

okno z widokiem na wybór kategorii uczniowie i listę uczniów zarejestrowanych w SIO

Okno z widokiem na wybrane zaznaczone pozycje z listy uczniów

Zaznaczoną grupę uczniów można odznaczyć klikając znak KRZYŻYK w lewym górnym rogu. W prawym górnym rogu aplikacji należy kliknąć przycisk ROZPOCZNIJ NAUKĘ UCZNIA.

Okno z widokiem na listę zaznaczonych uczniów i wybór z menu funkcji rozpoczęcia nauki

Otworzy się okno, w którym w zakładce DANE NAUKI należy wpisać datę rozpoczęcia nauki.

Widok okna - rozpocznij naukę, w którym dodajemy datę rozpoczęcia nauki

W zakładce UCZNIOWIE (0/4) można sprawdzić, czy na liście znajdują się zaznaczone na LIŚCIE UCZNIÓW osoby.

Okno z widokiem na wybranych uczniów dla których dodajemy rozpoczęcie nauki

Po kliknięciu w przycisk ZAPISZ WWSZYSTKIE i poprawnym rozpoczęciu nauki pojawia się komunikat: POPRAWNIE WYSŁANO 4 Z 4 . Uczniowie, którym udało się poprawnie przypisać datę rozpoczęcia nauki, zostaną oznaczeni na liście uczniów w zakładce UCZNIOWIE kolorem ZIELONYM.

Okno z widokiem na poprawnie zapisane rozpoczęcie nauki dla wybranych uczniów

W przypadku uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym nie mają poprawnie zakończonej nauki ucznia, pojawi się komunikat: OKRES NAUKI NACHODZI NA INNY OKRES.

okno z widokiem na występujący błąd przy wybranych pozycjach do rozpoczęcia nauki