Grupowe rozpoczęcie nauki ucznia

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – UCZEŃ – GRUPOWE ROZPOCZĘCIE NAUKI UCZNIA

Po wejściu w moduł Uczniowie https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-235.png   należy zaznaczyć na liście uczniów, którym chcemy rozpocząć naukę.

Zaznaczoną grupę uczniów można odznaczyć klikając znak x w lewym górnym rogu. W prawym górnym rogu aplikacji należy kliknąć przycisk Rozpocznij naukę ucznia .

Otworzy się okno, w którym w zakładce „Dane nauki” należy wpisać datę rozpoczęcia nauki.

W zakładce można sprawdzić, czy na liście znajdują się zaznaczone na Liście uczniów osoby.

Po kliknięciu w przycisk i poprawnym rozpoczęciu nauki pojawia się komunikat: . Uczniowie, którym udało się poprawnie przypisać datę rozpoczęcia nauki, zostaną oznaczeni na liście uczniów w zakładce „Uczniowie” kolorem zielonym.

W przypadku uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym nie mają poprawnie zakończonej nauki ucznia, pojawi się komunikat: