Szkoła – rozpatrywanie wniosków przez dyrektorów szkół

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Szkoła rozpatrywanie wniosków przez dyrektorów szkół

Wnioski pracowników danej szkoły lub placówki oświatowej rozpatrywane są przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Po zalogowaniu się na konto dyrektora należy wejść w moduł WNIOSKI.

Widok z systemu SIO z zaznaczonym modułem wnioski i z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – Złożony

Proces rozpatrywania wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy rozpocząć wybierając OZNACZ JAKO ROZPATRYWANY po wejściu w szczegóły wniosku znajdującego się na liście wniosków.

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany nr 2

Okno z danymi wniosku, z opcją oznacz jako rozpatrywany nr 3

Pojawi się komunikat:   Widok na komunikat operacja zakończona pomyślnie

Na e-mail osoby wnioskującej wpłynie wiadomość o rozpoczęciu rozpatrywania złożonego wniosku.

Widok danych wniosku ze statusem rozpatrywany nr 1

Widok danych wniosku ze statusem rozpatrywany nr 2

Aby zaakceptować formalnie lub odrzucić wniosek wymagany jest komentarz.

Okno z polem do wprowadzenia komentarza

Po zaakceptowaniu pojawi się komunikat:  Operacja zakończona pomyślnie

W aplikacji wniosek zmieni status na zaakceptowany formalnie.

W przypadku wniosków, w których sposób potwierdzenia tożsamości to ePUAP wniosek zmieni status na zaakceptowany, a osoba wnioskująca otrzyma wiadomość o zaakceptowaniu wniosku i sposobie uzyskania danych dostępowych.

Widok statusu wniosku –zaakceptowany formalnie nr 1

Widok statusu wniosku –zaakceptowany formalnie nr 2

W przypadku wybranego osobistego stawiennictwa, jako sposobu potwierdzania tożsamości następnym krokiem w procedurze rozpatrywania wniosku jest potwierdzenie tożsamości (przycisk w prawym górnym rogu formularza)

Okno z polem do wprowadzenia komentarza potwierdzenia tożsamości

Po potwierdzeniu tożsamości pojawi się komunikat:  Operacja zakończona pomyślnie

Osoba wnioskująca o uzyskanie danych dostępowych otrzyma wiadomość e-mail z informacją, w jaki sposób może pozyskać dane dostępowe.

Wniosek na liście wniosków zmieni status na zaakceptowany.

Widok statusu wniosku –zaakceptowany