Szkoła – Potwierdzanie adresów przez szkoły przeprowadzające egzaminy

Data ostatniej aktualizacji: 23.10.2020

Szkoła – Potwierdzanie adresów przez szkoły przeprowadzające egzaminy

Potwierdzanie adresów jest możliwe dla wszystkich szkół/placówek przeprowadzających egzaminy..

W każdym roku szkolnym jest wymagane potwierdzenie adresu.

Po zalogowaniu się do samodzielnej placówki/szkoły pojawi się poniższym komunikat:

okno z widokiem na weryfikacje i potwierdzenie danych adresowych na aktualny rok szkolny

W przypadku zalogowania się do zespołu lub innej jednostki złożonej pojawi się poniższy komunikat:

okno z widokiem na weryfikacje i potwierdzenie danych adresowych na aktualny rok szkolny w zespole

Znak STRZAŁKI  znajdujący z prawej strony oznacza, iż w danej szkole dane adresowe nie zostały potwierdzone na bieżący rok szkolny.

Znak potwierdzenie znajdujący się z prawej strony oznacza, że adresy w danej szkole został potwierdzony na dany rok szkolny.

W przypadku samodzielnej placówki/szkoły należy kliknąć w przycisk PRZEJDŹ.

W przypadku zespołu lub innej jednostki złożonej z listy należy wybrać placówkę, a następnie postąpić zgodnie z poniższymi krokami.

Aby potwierdzić adresy należy przejść na moduł SZCZEGÓŁY PODMIOTU – zakładka LISTA DANYCH ADRESOWYCH.

okno z widokiem na listę danych adresowych

Adres siedziby podmiotu

W przypadku, gdy podany adres siedziby podmiotu nie uległ zmienianie należy potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku POTWIERDŹ.

okno z widokiem na adres siedziby podmiotu z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem potwierdź

Widok po zatwierdzeniu adresu:

okno z widokiem potwierdzonego adresu siedziby podmiotu

Jeżeli adres siedziby jest nieaktualny należy kliknąć w przycisk ZGŁOŚ.

okno z widokiem na adres siedziby podmiotu z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem zgłoś

Informacja o niepoprawnym adresie siedziby podmiotu zostanie przesłana do organu rejestrującego, a w prawym górnym rogu okna pojawi się komunikat: W TRAKCIE WYJAŚNIANIA.

okno z widokiem na adres siedziby podmiotu z komunikatem w trakcie wyjaśniania

Jeśli organ rejestrujący (JST lub Minister) poprawi adres siedziby podmiotu w szkole zniknie informacja W TRAKCIE WYJAŚNIANIA i konieczne będzie ponowne przekazanie informacji o poprawności adresu siedziby.

okno z widokiem na adres siedziby podmiotu z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem potwierdź

Widok po zatwierdzeniu adresu siedziby podmiotu:

okno z widokiem na potwierdzony adres siedziby podmiotu

Adres do korespondencji i dane teleadresowe

W przypadku, gdy dane adresowe są prawidłowe należy kliknąć przycisk POTWIERDŹ.

okno z widokiem na adres do korespondencji i dane teleadresowe z oznaczonym w prawym górnym rogu przyciskiem potwierdź

Natomiast w sytuacji, gdy adres korespondencyjny jest nieprawidłowy należy je modyfikować poprzez kliknięcie w znak OŁÓWKA , znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

okno z widokiem na modyfikacje adresu do korespondencji i dane teleadresowe Po wprowadzeniu danych należy je zapisać poprzez kliknięcie w przycisk ZAPISZ.

W przypadku rezygnacji z wprowadzania zmian należy kliknąć w przycisk ANULUJ lub w przycisk KRZYŻYK znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

Po zapisaniu pojawi się komunikat : OPERACJA ZAKOŃCZONA SUKCESEM.

okno z widokiem po zapisaniu zmian w adresie do korespondencji i danych adresowych

W kolejnym kroku należy zatwierdzić adres korespondencyjny poprzez kliknięcie w przycisk POTWIERDŹ.

Widok po zatwierdzeniu adresu do korespondencji:

okno z widokiem na potwierdzony adres do korespondencji i dane teleadresowe