Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Dane identyfikacyjne – rejestracja

Rejestracja nauczyciela posiadającego numer PESEL

W zespołach szkół, czy jednostkach złożonych dane nauczyciela wprowadzamy do jednostki nadrzędnej, nie do placówek wchodzących w skład zespołu czy jednostki złożonej. Moduł NAUCZYCIELE jest widoczny tylko z poziomu podmiotu nadrzędnego.

Aby rozpocząć dodawanie nauczyciela w systemie SIO należy wejść w moduł NAUCZYCIELE  kliknąć przycisk DODAJ, który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W formularzu oznaczone pola, są wymagane do prawidłowej rejestracji danych identyfikacyjnych nauczyciela. W przypadku rejestracji nauczyciela posiadającego numer PESEL do rejestracji takiej osoby konieczne jest podanie imienia (pierwszego), nazwiska i numeru PESEL.

okno z widokiem na formularz rejestracji nauczyciela

Po wypełnieniu pól należy kliknąć przycisk ZAPISZ w prawym dolnym rogu ekranu.

Rejestracja danych identyfikacyjnych nauczyciela odbywa się synchronicznie, co oznacza, że po kliknięciu przycisku ZAPISZ, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych identyfikacyjnych do systemu od razu poinformuje o poprawnym zakończeniu operacji.

Na dole ekranu pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

W podglądzie szczegółów nauczyciela będą widoczne dane zaciągnięte z rejestru PESEL:

okno z widokiem na dane zaciągnięte z rejestru PESEL

Rejestrowane dane pojawią się na liście nauczycieli:

okno z widokiem na listę zarejstrowanych nauczycieli

W przypadku problemów z weryfikacją danych identyfikacyjnych wpis nauczyciela pojawi się na liście oznaczony kolorem czerwonym

okno z widokiem na wpis dotyczący problemu z weryfikacją danych identyfikacyjnych

z komunikatem    zegarek ostrzegawczy „Nauczyciel niezweryfikowany w PESEL”.

Błąd ten oznacza, że wprowadzone dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL) nie zostały odnalezione w rejestrze PESEL (jest to wymagane do poprawnej rejestracji danych identyfikacyjnych). Należy zweryfikować poprawność wprowadzonych danych (np. literówka, dane wprowadzone w odpowiednie pola, wprowadzone więcej niż jedno imię w pole imię itp.). W przypadku nieodnalezienia błędu we wprowadzonych danych, należy je zweryfikować w Urzędzie Stanu Cywilnego w gminie.

Po kliknięciu na wpis niezweryfikowanych danych identyfikacyjnych pojawi się możliwość przekazane komunikatu o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL. okno z widokiem na komunikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze PESEL

Po kliknięciu przycisku  PRZEKAŻ pojawi się komunikat:  “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis ulegnie zmianie na:

okno z widokiem na komunikat o skierowaniu do wyjaśnienia braku pozytywnej weryfikacji w rejestrze pesel

Po wyjaśnieniu sprawy dotyczącej niezweryfikowanych danych można je zmodyfikować poprzez opcje modyfikacji, dostępną w prawym górnym rogu formularza.

Rejestracja nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL

Jeżeli nauczyciel nie posiada numeru PESEL, niezbędne jest podanie dodatkowych danych, które jednoznacznie zidentyfikują go w systemie. W takim przypadku należy wpisać wszystkie imiona nauczyciela, płeć, datę urodzenia, kraj pochodzenia, a także typ dokumentu tożsamości oraz jego numer.

Aby dodać nauczyciela bez numeru PESEL, w module NAUCZYCIELE należy skorzystać z przycisku DODAJ, który znajduje się w górnej części listy nauczycieli.

W oknie rejestracji nauczyciela zaznaczyć opcję  brak numeru pesel  i wypełnić formularz odpowiednimi danymi.

okno z widokiem na formularz rejestracji nauczyciela z brakiem numeru pesel

Po zapisaniu danych korzystając z przycisku ZAPISZ na dole pojawi się komunikat: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Wpis pojawi się na liście nauczycieli.

okno z widokiem na dodany wpis na listę nuczycieli