Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Dane identyfikacyjne – modyfikacja

Dane identyfikacyjne nauczyciela należy zmodyfikować w przypadku:

  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela,
  • w momencie otrzymania numeru PESEL przez nauczyciela.

Modyfikacja nauczyciela zarejestrowanego bez numeru PESEL

W celu modyfikacji nauczyciela nieposiadającego numer PESEL należy po wejściu w moduł NAUCZYCIELE wyszukać osobę.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy nauczycieli który ma zostać modyfikowany

Następnie należy kliknąć w znalezioną osobę i przejść do podglądu szczegółów.

okno z widokiem na szczegóły wybranego nauczyciela którego dane mają być modyfikowane

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku EDYTUJ (znak “OŁÓWEK”), który znajduje się w prawym górnym rogu formularza danych identyfikacyjnych. Otworzy on formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

okno z widokiem na formularz, zmiany danych nauczyciela

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane. I kliknąć w przycisk ZAPISZ.

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.

W przypadku chęci zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL należy odznaczyć okienko Brak numeru PESEL i wpisać właściwy numer PESEL.

okno z widokiem po odznaczeniu okienka Brak numeru PESEL okno z widokiem po wprowadzeniu numeru pesel

Następnie należy zapisać formularz. Również w tym wypadku po poprawnej modyfikacji pojawi się komunikat “Operacja zakończona pomyślnie”.

Modyfikacja danych zweryfikowanych w rejestrze PESEL

Aby zmodyfikować dane – imię lub nazwisko należy wybrać nauczyciela z listy, a potem kliknąć w EDYTUJ (znak “OŁÓWEK”), znajdujący się w górnym prawym rogu.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy którego dane mają zostać modyfikowane

Pojawi się okienko do zmiany danych.

okno z widokiem na szczegóły zmienianych danych nauczyciela

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk ZAPISZ.