Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła/placówka oświatowa – Nauczyciel – dane identyfikacyjne – modyfikacja

Dane identyfikacyjne nauczyciela należy zmodyfikować w przypadku:

  • zmiany imienia lub nazwiska nauczyciela,
  • w momencie otrzymania numeru PESEL przez nauczyciela.

Modyfikacja nauczyciela zarejestrowanego bez numeru PESEL

W celu modyfikacji nauczyciela nieposiadającego numer PESEL należy po wejściu w moduł C:\Users\anna.gajewska\Desktop\do instrukcji\Przechwytywanie 1.PNG wyszukać osobę.

Następnie należy kliknąć w znalezioną osobę i przejść do podglądu szczegółów.

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku edytuj (znak https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-157.png ), który znajduje się w prawym górnym rogu formularza danych identyfikacyjnych. Otworzy on formularz, w którym można zmienić wprowadzone dane.

Aby zmodyfikować wprowadzone dane takie jak imię, nazwisko, drugie i kolejne imiona, datę urodzenia, płeć lub kraj pochodzenia wystarczy bezpośrednio w otwartym formularzu wprowadzić nowe dane. I kliknąć w przycisk C:\Users\anna.gajewska\Desktop\do instrukcji\Przechwytywanie 13.PNG .

Poprawnie zatwierdzona modyfikacja potwierdzona jest komunikatem https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-94.png

W przypadku chęci zmiany danych nauczyciela z osoby bez numeru PESEL na osobę posiadającą numer PESEL należy odznaczyć okienko Brak numeru PESEL i wpisać właściwy numer PESEL.

Następnie należy zapisać formularz. Również w tym wypadku po poprawnej modyfikacji pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-94.png

Modyfikacja danych zweryfikowanych w rejestrze PESEL

Aby zmodyfikować dane – imię lub nazwisko należy wybrać nauczyciela z listy, a potem kliknąć w ołówek https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-157.png znajdujący się w górnym prawym rogu.

Pojawi się okienko do zmiany danych.

Po wprowadzeniu zmian należy kliknąć w przycisk C:\Users\anna.gajewska\Desktop\do instrukcji\Przechwytywanie 13.PNG .