Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Aplikacja zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji adresu do korespondencji oraz danych teleadresowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez kliknięcie w moduł START, a następnie w oknie Dane podmiotu wybieramy „SZCZEGÓŁY”.

Ukaże się nam nowe okno z widokiem na:

 • Wybrany podmiot wraz z możliwością jego zmiany (w przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych,
 • Dane podstawowe,
 • Dane dodatkowe,
 • Dane podmiotu prowadzącego,
 • Adres siedziby szkoły/placówki oświatowej,
 • Adres do korespondencji,
 • Dane teleadresowe szkoły/ placówki oświatowej,
 • Dane do REGON,

W celu modyfikacji danych po wejściu w podgląd szczegółów należy kliknąć na ikonę „ołówka” umieszczoną w prawym górnym rogu formularza.

Ukażą się dwie opcje wyboru zmiany danych: adresu korespondencyjnego, danych teleadresowych.

Wybór ADRESU KORESPONDENCYJNEGO spowoduje pokazanie się osobnego okna, w którym wszystkie pola można edytować:

 • Miejscowość
 • Ulica
 • Nr budynku
 • Nr lokalu
 • Numer skrytki pocztowej
 • Kod pocztowy
 • Poczta

Zmianę adresu dokonuje się poprzez wprowadzenie w odpowiednim polu aktualnych danych i zatwierdzenie zmiany klikając ZAPISZ.

Wybierając opcję edycji DANYCH TELEADRESOWYCH również pokaże się osobne okno z możliwością zmiany takich informacji jak:

 • Numer telefonu
 • Numer telefonu komórkowego
 • Fax
 • E-mail
 • Strona www

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.