Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 04.11.2020

Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Aplikacja Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji adresu do korespondencji oraz danych teleadresowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez kliknięcie w moduł SZCZEGÓŁY PODMIOTU:

okno z widokiem na moduł Szczegóły podmiotu

pokaże się okno z widokiem na dane placówki:

  • Wybrany podmiot wraz z możliwością jego zmiany (w przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych,
  • Dane podstawowe,
  • Dane dodatkowe,
  • Dane podmiotu prowadzącego,
  • Adres siedziby szkoły/placówki oświatowej,
  • Adres do korespondencji,
  • Dane teleadresowe szkoły/ placówki oświatowej,
  • Dane do REGON,

W celu modyfikacji danych adresu do korespondencji i danych teleadresowych po wejściu w podgląd szczegółów należy wybrać zakładkę LISTA DANYCH ADRESOWYCH kliknąć znak OŁÓWKA i wybrać dostępną opcję MODYFIKUJ ADRES DO KORESPONDENCJI I DANE TELEADRESOWE.

okno z widokiem na oznaczoną zakładkę listę danych adresowych i funkcję modyfikuj

Otworzy się okno modyfikacji danych adresu do korespondencji i danych teleadresowych:

okno z widokiem na modyfikację adresu do korespondencji i danych teleadresowych

Zmiany dokonuje się poprzez wprowadzenie w odpowiednim polu aktualnych danych.

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.