Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

System Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji adresu do korespondencji oraz danych teleadresowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez kliknięcie w moduł SZCZEGÓŁY PODMIOTU:

pokaże się okno z widokiem na dane placówki:

  • Wybrany podmiot wraz z możliwością jego zmiany (w przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych,
  • Dane podstawowe,
  • Dane dodatkowe,
  • Dane podmiotu prowadzącego,
  • Adres siedziby szkoły/placówki oświatowej,
  • Adres do korespondencji,
  • Dane teleadresowe szkoły/ placówki oświatowej,
  • Dane do REGON,

W celu modyfikacji danych adres do korespondencji i danych teleadresowych po wejściu w podgląd szczegółów należy kliknąć w menu w prawym górnym rogu formularza i wybrać dostępną opcję „Modyfikuj adres do korespondencji i dane teleadresowe”

Otworzy się okno modyfikacji danych kontaktowych:

Zmiany dokonuje się poprzez wprowadzenie w odpowiednim polu aktualnych danych.

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.