Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Szkoła – modyfikacja danych: adres do korespondencji i dane teleadresowe przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych

Aplikacja zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej przewiduje potrzebę podglądu i edycji adresu do korespondencji oraz danych teleadresowych przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Do podglądu szczegółów wchodzimy poprzez kliknięcie w moduł SZCZEGÓŁY PODMIOTU, a następnie wybieramy „SZCZEGÓŁY”.

pokaże się nam nowe okno z widokiem na:

  • Wybrany podmiot wraz z możliwością jego zmiany (w przypadku zespołów szkół lub jednostek złożonych,
  • Dane podstawowe,
  • Dane dodatkowe,
  • Dane podmiotu prowadzącego,
  • Adres siedziby szkoły/placówki oświatowej,
  • Adres do korespondencji,
  • Dane teleadresowe szkoły/ placówki oświatowej,
  • Dane do REGON,

W celu modyfikacji danych po wejściu w podgląd szczegółów należy kliknąć w menu w prawym górnym rogu formularza.

Otworzy się okno modyfikacji danych kontaktowych

Zmiany dokonuje się poprzez wprowadzenie w odpowiednim polu aktualnych danych.

Wprowadzone zmiany zatwierdzamy poprzez kliknięcie ZAPISZ.