Szkoła – cofanie upoważnień

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020

 

Szkoła – Cofanie upoważnień przez dyrektora

Aby cofnąć upoważnienie pracownika szkoły lub placówki oświatowej należy zalogować się na konto dyrektora tej szkoły lub placówki oświatowej, a następnie wejść w moduł UŻYTKOWNICY.

Z listy należy wskazać użytkownika, którego upoważnienie zostanie cofnięte.

W prawym górnym rogu należy wybrać opcję cofnięcia upoważnienia   . Kliknięcie we wpis COFNIJ UPOWAŻNIENIE wywoła okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.

Kliknięcie w strzałkę wywoła okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.

Należy podać powód cofnięcia upoważnienia:

-Przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych

-Odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1

-Powód, o którym mowa w art. 85 ust. 6

-Utrata danych niezbędnych do logowania

Oraz zaznaczyć:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-225.png

Następnie proszę kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-226.png

Pojawi się komunikat: 

Na liście UŻYTKOWNIKÓW cofnięte upoważnienie zostanie oznaczone na czerwono.

Użytkownik po cofnięciu upoważnienia otrzyma poniższą wiadomość: