Szkoła – cofanie upoważnień

Data ostatniej aktualizacji: 21.09.2020

Szkoła – Cofanie upoważnień przez dyrektora

Aby cofnąć upoważnienie pracownika szkoły lub placówki oświatowej należy zalogować się na konto dyrektora tej szkoły lub placówki oświatowej, a następnie wejść w moduł UŻYTKOWNICY.

Okno systemu SIO z zaznaczonym modułem Wnioski po lewej stronie

Z listy należy wskazać użytkownika, którego upoważnienie zostanie cofnięte.

Widok danych wniosku osoby , której upoważnienie ma zostać cofnięte

W prawym górnym rogu należy wybrać opcję cofnięcia upoważnienia  przycisk cofnij upoważnienie  . Kliknięcie we wpis COFNIJ UPOWAŻNIENIE wywoła okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.

Okno z widokiem na pytanie czy chcesz cofnąć upoważnienie dla wskazanego użytkownika ? i polami do wybrania powodu cofnięcia wniosku

Kliknięcie w strzałkę wywoła okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.

Należy podać powód cofnięcia upoważnienia:

-Przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych

-Odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4

-Odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1

-Powód, o którym mowa w art. 85 ust. 6

-Utrata danych niezbędnych do logowania

Oraz zaznaczyć:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-225.png

Okienko z widokiem do zaznaczenia chekbox i informacją rozumiem ,że cofam upoważnienie

Następnie proszę kliknąć  przycisk cofnji upoważnienie

Pojawi się komunikat:  Okno z komunikatem cofanie upoważnień zakończone pomyślnie

Na liście UŻYTKOWNIKÓW cofnięte upoważnienie zostanie oznaczone na czerwono.

Lista wniosków z zaznczonym cofniętym wnioskiem

Użytkownik po cofnięciu upoważnienia otrzyma poniższą wiadomość:

Okno z widokiem na treść wiadomości przychodzącej na e-mali osoby, której zostało cofnięte upoważnienie – upoważnienie dla wskazanego użytkownika zostało cofnięte