Szkoła Branżowa I Stopnia działa w MOS, cykl kształcenia trwa 2 lata. podczas zakładania oddziału możliwość wyboru jedynie cyklu trzyletniego. Jak mamy założyć oddział dla Szkoły Branżowej?

Cykl 3 letni będzie się wyświetlał. W szkołach Branżowych przy MOS,MOW i zakładach poprawczych ukończenie tego typu szkoły jest możliwe po kl. II .