Struktura placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

JST- Struktura placówek oświatowych

Aby sprawdzić jaką strukturę posiada konkretna naniesiona w bazie placówka, należy wejść w LISTĘ PLACÓWEK w wybranym wierszu, w ostatniej kolumnie ukazanej tabeli – nacisnąć kursorem myszy ikonkę STRUKTURY :znak struktury placówki

okno z widokiem na strukturę podmiotu z oznaczonym z prawej strony znakiem struktury podmiotu

W osobnym oknie ukaże się podgląd na pełną strukturę podmiotu, uwzględniając wytłuszczonym drukiem miejsce w strukturze wybranej placówki.
Strzałki skierowane w prawą stronę wskazują na pozostałe podmioty znajdujące się w tym związaniu.