Staż pedagogiczny

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

STAŻ PRACY PEDAGOGICZNEJ Rejestracja/Modyfikacja/Usunięcie

1. Rejestracja

Aby zarejestrować staż pracy pedagogicznej nauczyciela w systemie SIO należy wejść w moduł  , a następnie i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę DANE DZIEDZINOWE.

Wyświetli się formularz, w którym należy kliknąć , a następnie wprowadzić aktualny staż pracy pedagogicznej.

Po wprowadzeniu stażu pracy pedagogicznej nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: .

2. Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonego stażu pracy pedagogicznej nauczyciela należy wejść w moduł   a nastepnie i wybrać nauczyciela z listy.

Po wejściu w zakładkę DANE DZIEDZINOWE, następnie Staż pedagogiczny, należy kliknąć w znak menu i wybrać opcję MODYFIKUJ, i wprowadzić zmiany w staż pedagogiczny.

Po wprowadzeniu stażu pracy pedagogicznej nauczyciela, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: .

3. Usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące stażu pracy pedagogicznego nauczyciela, w systemie SIO, należy wejść w moduł   , następnie i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli, konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę DANE DZIEDZINOWE.

W stażu pedagogicznym z prawej strony okna aplikacji, należy kliknąć w znak menu i wybrać opcję USUŃ.

Po kliknięciu opcji USUŃ zostanie usunięty wpis o stażu pracy pedagogicznej nauczyciela.

Pojawi się komunikat: .