Staż pedagogiczny

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

STAŻ PRACY PEDAGOGICZNEJ  – Rejestracja/Modyfikacja/Usunięcie

1. Rejestracja

Aby rozpocząć wprowadzanie stażu pracy pedagogicznej nauczyciela w systemie SIO

należy wejść w moduł  .

Po wybraniu z listy nauczycieli konkretnej osoby, należy wejść w DANE DZIEDZINOWE.

 Instrukcja Merytoryczna – Staż Pedagogiczny

Wyświetli się formularz, w którym należy kliknąć , następnie wprowadzić aktualny staż pracy pedagogicznej.

Po wprowadzeniu stażu pracy pedagogicznej nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: 

2Modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonego stażu pracy pedagogicznej nauczyciela należy wejść w moduł  

Po wejściu w DANE DZIEDZINOWE wyświetli się okno, w którym należy kliknąć MODYFIKUJ, następnie wprowadzić aktualny staż pracy pedagogicznej.

Po wprowadzeniu stażu pracy pedagogicznej nauczyciela, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku 

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: 

3. Usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące stażu pracy pedagogicznego nauczyciela, w systemie SIO, należy wejść w moduł  

Po wybraniu z listy nauczycieli, konkretnej osoby, należy wejść w DANE DZIEDZINOWE

Z prawej strony okna aplikacji, należy kliknąć USUŃ, zostanie usunięty wpis o stażu pracy pedagogicznej nauczyciela.

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się komunikat: