Staż pedagogiczny

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Dane dziedzinowe nauczyciela Staż pedagogiczny Rejestracja/Modyfikacja/Usunięcie

Aby zarejestrować staż pracy pedagogicznej nauczyciela w systemie SIO należy wejść w moduł  nauczyciele , a następnie lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę DANE DZIEDZINOWE.

okno z widokiem na wybranego nauczyciela z listy w celu wprowadzenia stażu pedagogicznego w danych dziedzinowych Wyświetli się formularz, w którym należy kliknąć przycisk dodaj , a następnie wprowadzić aktualny staż pracy pedagogicznej.

okno z widokiem na formularz umożliwiający dodanie stażu pedagogicznego

Po wprowadzeniu stażu pracy pedagogicznej nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku zapisz .

okno z widokiem na wprowadzoną liczbę lat stażu pedagogicznego

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: operacja zakończona pomyślnie .

okno z widokiem na zapisany staż pedagogiczny

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonego stażu pracy pedagogicznej nauczyciela należy wejść w moduł   nauczyciele a następnie lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wejściu w zakładkę DANE DZIEDZINOWE, następnie Staż pedagogiczny, należy kliknąć w znak menu trzy kropki i wybrać opcję MODYFIKUJ, i wprowadzić zmiany w staż pedagogiczny.

okno z widokiem na wybrany do modyfikacji staż pedagogiczny Po wprowadzeniu stażu  pedagogicznego nauczyciela, zmiany należy zapisać za pomocą przycisku zapisz .

okno z widokiem na modyfikowaną liczbę lat stażu pedagogicznego

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat: operacja zakończona pomyślnie .

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące stażu pracy pedagogicznego nauczyciela, w systemie SIO, należy wejść w moduł   nauczyciele , następnie lista nauczycieli i wybrać nauczyciela z listy.

Po wybraniu z listy nauczycieli, konkretnej osoby, należy wejść w zakładkę DANE DZIEDZINOWE.

W stażu pedagogicznym z prawej strony okna aplikacji, należy kliknąć w znak menu trzy kropki i wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na staż pedagogiczny który ma zostać usunięty

Po kliknięciu opcji USUŃ zostanie usunięty wpis o stażu pracy pedagogicznej nauczyciela.

Pojawi się komunikat: operacja zakończona pomyślnie .

okno z widokiem na usunięty wpis dotyczący stażu pedagogicznego