Składanie wniosku poprzez ePUAP

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Składanie wniosku o dostęp do SIO poprzez ePUAP

Należy pamiętać, że osoba która posiada już aktywne upoważnienie nie może złożyć nowego wniosku dopóki nie zostanie ono cofnięte lub wygaśnie okres jego obowiązywania.

W przypadku złożenia wniosku z błędnymi danymi i jego niepotwierdzenia system nie zezwoli na złożenie nowego wniosku do czasu jego wygaśnięcia po upływie 24h. Podobna sytuacja występuje w przypadku potwierdzonego wniosku, który powinien zostać rozpatrzony lub odrzucony przed złożeniem nowego wniosku.

Aby złożyć wniosek poprzez ePUAP należy posiadać aktywne konto na profilu zaufanym ePUAP.

Z dostępnych opcji składania wniosku należy wybrać odpowiedni klawisz.

Pojawi się okno do zalogowania na profilu zaufanym:

W odpowiednich polach wpisujemy niezbędne dane Login lub adres e-mail oraz Hasło i logujemy się poprzez przycisk .

Następnie należy kliknąć w przycisk oznaczony ikoną  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-698.png  .

W nowym oknie należy wybrać odpowiednią opcję, w zależności od tego, do jakiego podmiotu składamy wniosek o upoważnienie:

– SZKOŁA/PLACÓWKA OŚWATOWA

– JEDNOSTKI WYKONUJĄCE ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY

Po wskazaniu odpowiedniego zakresu wyszukiwania należy wpisać przynajmniej jedną z danych szukanego podmiotu np. REGON czy RSPO (bez uzupełniania pozostałych wierszy), a następnie kliknąć ikonkę https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-701.png , a w przypadku źle wprowadzonych danych ikonkę https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-702.png.

Na liście pojawi się placówka zgodna z wprowadzonymi kryteriami wyszukiwania:

Po wyborze podmiotu, formularz wniosku zostanie automatycznie uzupełniony o tą placówkę. W przypadku wyboru niewłaściwego organu należy skorzystać z funkcji oznaczonej ikoną https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-705.png .

W pierwszym etapie Danych podstawowych zaczytają się dane osobowe z profilu zaufanego ePUAP.

W kolejnym etapie należy wskazać w upoważnieniu opcję Kierownik jednostki, p.o. Kierownika jednostki lub Pracownik.

Po wyborze samoczynnie zostanie uzupełniony Podmiot upoważniający.

Jednocześnie należy wybrać okres, na jaki ma zostać wydane upoważnienie. Maksymalnym okresem udzielenia upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO jest okres 5 lat.

Po zaznaczaniu funkcji Kierownik jednostki lub p.o. Kierownika jednostki będą automatycznie oznaczone wszystkie zakresy dostępu oraz Typ użytkownika .

Zaznaczając funkcje Pracownik wprowadzamy imię i nazwisko osoby, która udzieliła upoważnienia oraz datę początku i końca ważności upoważnienia.

Wniosek pracownika szkoły/placówki oświatowej rozpatruje kierownik podmiotu lub osoba upoważniona do rozpatrywania wniosków o dostęp do SIO. Upoważnienie do dostępu jest udzielane na czas określony (maks. 5 lat).

W przypadku upoważnienia wewnętrznego udzielanego dla pracownika podmiotu, o którym mowa w art. 68 ust. 2, kierownik podmiotu określa zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:

  • zbioru danych szkół i placówek oświatowych,
  • zbioru danych o uczniach,
  • zbioru danych o nauczycielach,
  • upoważnienia współpracowników.

W kolejnym kroku należy ustawić hasło, które będzie potrzebne do potwierdzenia złożenia wniosku i pozyskania danych dostępowych, zobowiązanie do zachowania tajemnicy oraz kod z obrazka.

Po wypełnieniu wszystkich danych i wysłaniu wniosku poprzez WYŚLIJ pojawi się komunikat:

Na podany w formularzu adres e-mail przyjdzie wiadomość od Administratora SIO o treści:

W celu dokończenia procedury składania wniosku należy kliknąć w link, który przenosi do strony potwierdzenia dany złożonego wniosku. Wniosek poprzez adres e-mail należy potwierdzić w ciągu 24 godzin.

W formularzu w pierwszej kolejność wyszukujemy podmiot, dla którego został złożony wniosek następnie podajemy dane identyfikacyjne wniosku (PESEL, hasło ustanowione przy składaniu wniosku).

Wprowadzone dane potwierdzamy przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-50.png .

Chęć złożenia wniosku o uzyskanie danych dostępowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie  .

Pojawi się komunikat „Wniosek wpłynął do systemu” po złożeniu wniosku na adres e-mail wpłynie wiadomość:

Następnie kierownik podmiotu musi zalogować się do systemu SIO i w module WNIOSKI oznaczyć wniosek jako rozpatrywany.

Na e-mali wnioskującego wpłynie kolejna wiadomość:

Po sprawdzeniu poprawności danych w złożonym wniosku zostaje on zaakceptowany i wpływa na adres e-mali ostatnia wiadomomość z linkiem do pobrania danych dostępowych.

Osoba składająca wniosek musi kliknąć link, aby pobrać dane dostępowe.

Potwierdź dane Twojego wniosku wprowadzamy dane placówki i osoby składającej wniosek następnie korzystamy z przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-60.png .

Po zalogowaniu do formularza  wybieramy opcję  . Pojawi się okno:   

gdzie wprowadzamy ustanowione wcześniej hasło, a następnie klikamy  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-63.png .

Pojawi się okno z danymi dostępowymi:

Możliwość pobrania danych dostępowych jest do momentu pierwszego poprawnego zalogowania się do SIO.

UWAGA: Podany login należy zapamiętać (spisać) by móc logować się w przyszłości.

Z podanego miejsca poprzez  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-65.png  można od razu zalogować się do systemu SIO wygenerowanym loginem i ustanowionym hasłem.