Usunięcie

Dane zbiorcze

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – Usuwanie danych

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych, w tym celu należy kliknąć znak menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png i wybrać opcję USUŃ.

Ukaże się dodatkowe okno z pytaniem: „Czy na pewno usunąć wybraną daną” ?

Należy kliknąć uaktywniony przycisk USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „ Operacja zakończona pomyślnie”.