Usunięcie

Dane zbiorcze

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – Usuwanie danych

 

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych, w tym celu należy kliknąć znak https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png menu i wybrać opcję USUŃ.

Ukaże się dodatkowe okno z pytaniem: „Czy na pewno usunąć wybraną daną o działalności” ?

Należy potwierdzić chęć usunięcia zaznaczając pole „Potwierdzam usunięcie”. Następnie należy kliknąć uaktywniony przycisk USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „ Operacja zakończona pomyślnie”.