Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w znak menu i z listy wybrać opcję .

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych poprzez kliknięcie ikony .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy kliknąć .

Po poprawnym usunięciu danych pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .