Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w znak menu przycisk menu i z listy wybrać opcję przycisk usuń .

okno dane o działalności schroniska z zaznaczoną możliwością usunięcia

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych poprzez kliknięcie ikony przycisk usuń .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy kliknąć przycisk anuluj .

okno do potwierdzenia usunięcia danych

Po poprawnym usunięciu danych pojawi się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie .