Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – rejestracja

Formularz jest dostępny tylko dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.

Dane należy wprowadzić z podziałem na: miesiąc, liczbę dni i liczbę miejsc dostępnych w tych dniach.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wydatki należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę , a następnie .

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

Aby zarejestrować dane należy skorzystać z przycisku . Pojawi się nowe okno, w którym będzie można uzupełnić wymagane dane:

– Miesiąc (wybierany z listy rozwijalnej),

– Liczba dni (można wybrać poprzez naciśnięcie odpowiedniej strzałki góra/dół lub wprowadzić z klawiatury),

– Liczba miejsc.

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-154.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-155.png .

W przypadku wprowadzania kolejnych danych zamiast przycisku Zapisz należy klinąć w przycisk .