Rejestracja

Dane zbiorcze

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – Rejestracja

Formularz jest aktywny tylko dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.

Dane należy wprowadzić z podziałem na: miesiąc, liczbę dni i liczbę miejsc dostępnych w tych dniach.

Okno do wprowadzania danych wygląda następująco:

Aby zarejestrować dane należy skorzystać z przycisku DODAJ. Pojawi się nowe okno do uzupełnienia wymaganych danych:

– Miesiąc (wybieramy z listy rozwijalnej)

– Liczba dni (można wybrać poprzez naciśnięcie odpowiedniej strzałki góra/dół lub wprowadzić z klawiatury)

– Liczba miejsc (wprowadzamy wartość z klawiatury)

Wprowadzone wartości potwierdzamy klikając ZAPISZ.