Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – rejestracja

Formularz jest dostępny tylko dla Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.

Dane należy wprowadzić z podziałem na: miesiąc, liczbę dni i liczbę miejsc dostępnych w tych dniach.

Aby wypełnić informacje dotyczące danych Wydatki należy wejść w boczne menu i wybrać zakładkę Dane Zbiorcze, a następnie Dane o działalności.

okno dane zbiorcze dane o działalności schronisko

W prawym górny rogu okna należy wybrać rok szkolny za jaki będą wprowadzane dane.

okno dane zbiorcze dane o działalności schronisko z możliwością wyboru roku

Aby zarejestrować dane należy skorzystać z przycisku DODAJ. Pojawi się nowe okno, w którym będzie można uzupełnić wymagane dane:

– Miesiąc (wybierany z listy rozwijalnej),

– Liczba dni (można wybrać poprzez naciśnięcie odpowiedniej strzałki góra/dół lub wprowadzić z klawiatury),

– Liczba miejsc.

okno dane o działalności zakładka schronisko z zaznaczonym przyciskiem dodaj

formularz dodaj dane o działalności schronisk młodzieżowych

Wprowadzone dane w formularzu należy zapisać używając przycisku ZAPISZ.

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

W przypadku wprowadzania kolejnych danych zamiast przycisku Zapisz należy kliknąć w przycisk ZAPISZ i DODAJ NASTĘPNY.