Modyfikacja

Dane zbiorcze

Dane o działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych – Modyfikacja

Istnieje możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym celu należy kliknąć menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png i wybrać opcję Modyfikuj.

Modyfikacji mogą ulec takie dane jak:

– Liczba dni

– Liczba miejsc

Należy zaznaczyć kursorem myszy edytowane pole (podkreśli się na niebiesko) i usunąć zawartość klawiszem BACKSPACE z klawiatury.

Następnie wprowadzić prawidłową liczbę. Naciśnięcie przycisku ZAPISZ oznacza akceptację wprowadzonych zmian.

Poprawne zapisane danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „ Operacja zakończona pomyślnie”.