Rozpatrywanie wniosku złożonego poprzez ePUAP

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2020

Rozpatrywanie wniosku złożonego poprzez ePUAP

Nowo złożony wniosek przez jednostkę podległą automatycznie pojawia się na Liście wniosków w module Wnioski.

Wnioski pracowników danej szkoły lub placówki oświatowej rozpatrywane są przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, do której został złożony wniosek o uzyskanie danych dostępowych.

Widok na listę wniosków z zaznaczonym wnioskiem ze statusem – Złożony

Wniosek widnieje na liście oznaczony kolorem zielonym ze Statusem wniosku – Złożony.

by rozpocząć proces rozpatrywania wniosku należy na niego kliknąć. Automatycznie otworzy się podgląd danych wniosku.

Widok na dane wniosku nr 1

Widok na dane wniosku nr 2 Widok na dane wniosku nr 3

W kolejnym kroku należy wybrać opcję  przycisk oznacz jako rozpatrywany  . Po zaakceptowaniu pojawi się komunikat „Operacja zakończona pomyślnie”. Jednocześnie osoba wnioskująca otrzyma wiadomość elektroniczną o rozpoczęciu rozpatrywania wniosku.

Status wniosku ulegnie zmianie na rozpatrywany oraz zmieni kolor na niebieski. W kolejnym kroku należy kliknąć na wniosek danej osoby. W prawym górnym pojawią się dwie funkcje.

Pierwsza oznaczona ikoną  przycisk odrzuć  używana, gdy złożony wniosek posiada błędy i nie nadajemy mu dalszego biegu.

Druga oznaczona ikoną  przycisk zaakceptuj (epuap)   używana, gdy wniosek jest poprawny i akceptowany. Okno z formularza z wyborem funkcji anuluj lub akceptuj

Po zaakceptowaniu danego wniosku, zmienia się status na Zaakceptowany:

Widok statusu wniosku -zaakceptowany

Na e-mail osoby składające wniosek o upoważnienie przychodzi informacja, aby pobrać dane dostępowe.

Po pobraniu tych danych, status wniosku zmienia się na status dane dostępowe pozyskane